เงินเฟ้อชะลอตัวราคาน้ำมันฉุด/พาณิชย์รื้อเป้าปีนี้เหลือ1%

ข่าวเศรษฐกิจ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)กระทรวงพาณิชย์ สรุปสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการในเดือนมิถุนายน 2562 ว่า ภาพรวมดัชนีราคาผู้บริโภค(เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนมิถุนายน 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.87 (YoY)ถือว่าเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ของปี 2562 และเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 1.15 โดยปัจจัยลบ ที่ทำให้เงินเฟ้อชะลอตัวคือ สินค้ากลุ่มพลังงาน ที่หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ของปี โดยลดลงร้อยละ 3.86 ตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ ประกอบกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่วนปัจจัยบวกที่หนุนให้เงินเฟ้อสูงขึ้น คือ สินค้ากลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะผักและผลไม้, ข้าวสาร และเนื้อสุกร

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับลดเงินเฟ้อปี 2562 เหลือโต 1% ในกรอบ 0.7-1.3% จากเดิม 1.2% กรอบ 0.7-1.7% โดยการปรับลดคาดการณ์ อัตราเงินเฟ้อดังกล่าวเพื่อให้สะท้อนกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีปัจจัยสำคัญจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีแนวโน้มหดตัวจากแรงกดดันของบริบททางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งปริมาณน้ำมันดิบของสหรัฐฯที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศปรับตัวลดลง

นอกจากนี้ เงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ทำให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าและบริการจาก ต่างประเทศลดลง ประกอบกับการส่งออกที่มี แนวโน้มชะลอตัว แสดงถึงการลดลงของแรงส่ง ด้านอุปสงค์จากต่างประเทศ ส่งผลให้แรงกดดันในการปรับขึ้นของราคาสินค้าและบริการมีลดลง และส่งผลดีต่อเนื่องไปยังค่าจ้างของแรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก

ส่วนอุปสงค์ในประเทศยังเป็นแรงขับเคลื่อน ที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยจะเห็นได้จากเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจทั้งด้านอุปทาน และอุปสงค์เช่น ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ(ข้าวเปลือก ยางพารา ผลไม้), รายได้เกษตรกร และอัตราค่าจ้างเฉลี่ยมีแนวโน้ม ดีขึ้น อีกทั้งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มลดลง และเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าส่งผลให้ค่าครองชีพของภาคครัวเรือนชะลอการเพิ่มขึ้น ตลอดจนต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบของภาคธุรกิจลดลง ส่งผลดี ต่อเนื่องไปยังการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ให้มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีในปีนี้

โดยปัจจัยเหล่านี้ คาดว่าจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปี 2562 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ใกล้เคียงกับปี 2561 และจะส่งผลให้เงินเฟ้อของประเทศ มีเสถียรภาพ อยู่ในกรอบเป้าหมายนโยบาย การเงินระยะปานกลางที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดย ปัจจัยหลักๆ ที่มีผลต่อเงินเฟ้อในช่วงครึ่งปีหลังนี้คือ ราคาน้ำมัน ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2561 แล้วน่าจะลดลง และขอยืนยันว่า ประเทศไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืด แม้อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 3 ของปี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ