กกท.ประเมินงาน ให้รัฐบาลปีละหนภายในวันที่2ส.ค.

ข่าวกีฬา 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2562 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬา แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ เข้าร่วมที่ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อต้นเดือนก.ค.ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้คือ

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการประเมินตนเองของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจประจำปีโดยการพัฒนาตนเองของ คณะกรรมการ การประเมินตนเองของคณะกรรมการ โดยรัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละครั้ง ตามความเหมาะสมโดยกำหนดให้ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งแบบประเมินตนเองภายในวันที่ 2 ส.ค. เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ พร้อมทั้ง ส่งกระทรวงการคลังให้ทราบต่อไป

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีโครงการจัดสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนกลางนั้นที่ประชุมได้เห็นชอบให้ย้ายสระว่ายน้ำจากศูนย์ ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนกลาง มาดำเนินการ ใหม่เป็นศูนย์กีฬาทางน้ำ ซึ่งจะดำเนินการ บนพื้นที่เดิมในสนามกีฬา กกท. หัวหมาก โดยอนุมัติวงเงินงบประมาณในการออกแบบขั้นแรกเป็นเงิน 33,606,978 บาท ก่อนจะก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ