อาสาเก็บขยะ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 00:00:07 น.

ผู้แทนผู้บริหาร บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชัน จำกัด (MMP CORPORATION LTD.) ผู้ผลิตและจำหน่ายฟิล์มยืดถนอมอาหาร "M WRAP" นำทีมพนักงาน ร่วมกับผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเล เจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลเนินพระ ชมรมคนรักชายหาด  เข้าร่วมโครงการ MMP อาสา ช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาด  PMY จังหวัด ระยอง เพื่อร่วมกันสร้าง "หาดสวยด้วยมือเรา"