'ม.เกษตรศาสตร์'จับมือศูนย์คุณธรรมฯและเครือข่ายพานิสิต4คณะเรียนรู้'ศาสตร์พระราชา'ที่อ่าวคุ้งกระเบน

ข่าวทั่วไป 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด มูลนิธิธรรมดี สำนักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) และกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา (กสศ.) จัดโครงการพัฒนานิสิตต้นแบบสู่สากลด้วย ศาสตร์พระราชา ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในเยาวชนรุ่นใหม่ผ่านทางการศึกษาแนวความคิดจากโครงการ ในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

นางจารุดา รัชนี ณ อยุธยา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การเดินทางตามรอยพระราชาในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อต่อยอดศาสตร์ของพระราชาให้เกิดเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพียงอ่านผ่านตัวอักษรในกระดาษ แต่ให้นิสิตเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาวิธีคิดและวิธีการทรงงานของพระองค์ ที่ทรงทำเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ให้เกิดขึ้นได้เสมอ เช่น โครงการฝนหลวง โครงการแก้มลิง โครงการจัดการน้ำและทรัพยากรต่างๆ

"ในครั้งนี้มีนิสิตต้นแบบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วม เดินทางกว่า 21 คน จากคณะมนุษยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ คณะวนศาสตร์ เป็นนิสิตที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสาและใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยผ่านการคัดเลือกจากเหล่าตัวแทนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ร่วมเดินทางด้วยกันในครั้งนี้ทั้ง 12 ท่าน" รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กล่าว

กิจกรรมในโครงการพัฒนานิสิตต้นแบบสู่สากลด้วยศาสตร์พระราชา ตลอดการเดินทางสู่ จ.จันทบุรี นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้ให้เกียรติบรรยายถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 และประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี

โดยเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการนำคณะกราบสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำกิจกรรมตลอดการเดินทาง พร้อมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ ด้านในค่ายตากสิน เพื่อเรียนรู้เรื่องราวในอดีต พระอัจฉริยภาพ ความเสียสละของบูรพกษัตริย์และความกล้าหาญของบรรพบุรุษไทยก่อนจะเป็นประเทศไทยที่สุขสบายในทุกวันนี้

จากนั้นเดินทางไปยังพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน รับฟังการบรรยายจาก นายนเรศ แสงอรุณ นักประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ที่เสื่อมโทรมของพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบนก่อนที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะทรงเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปล่อยปูดำจำนวน 20 กิโลกรัม ลงทะเล การเขี่ยไข่ปูเพื่อเพาะพันธุ์ปูสู่ธนาคารปู การซั้งเชือกเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ การเพาะชำต้นกล้าป่าบก และเดินชมป่าชายเลนที่ถูกพัฒนาจนอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์ ดาราธรรม วิทยากรจิตอาสา จากสมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอสประเทศไทย (TRAFS) พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโดยเตรียมเกมกระดาน (Board game) ภายใต้แนวคิด Game of Our Nation และถอดรหัสการสร้างนวัตกรรมแบบก้าวกระโดดของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสังคม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ