'บจธ.'ลงพื้นที่'บ้านเวียงกือนา'สำรวจที่ดิน69ไร่หลังเกษตรกรชงเรื่องเข้าโครงการบริหารครบวงจร

ข่าวทั่วไป 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดเผยถึงการสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ณ แปลงที่ดิน หมู่ที่ 8 บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 69 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รกร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์ และเกษตรกรได้รวมกลุ่มทำเรื่องร้องขอมายัง บจธ. เพื่อให้นำเข้าโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการกระจาย การถือครองที่ดิน

โดย บจธ. จะเข้าไปสำรวจความเหมาะสมของที่ดินที่จะนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ต่อไปตามเงื่อนไข ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการกระจายการถือครองที่ดินให้มีความเป็นธรรม เพื่อ สร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนในทุกกลุ่มทั้งนี้ในเบื้องต้น บจธ. ต้องลงพื้นที่เพื่อสำรวจก่อนว่า ที่ดินแปลงนี้มีความเหมาะสมที่จะทำโครงการหรือไม่

"ต้องพิจารณาว่ามีสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะนำ มาทำการเกษตรอย่างที่ชาวบ้านต้องการหรือไม่ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องให้เกษตรกรทำโครงการเสนอ ขึ้นมาว่าจะมีแผนการทำเกษตร อย่างไร จะปลูกพืชอะไร มีแผน การตลาดอย่างไร และจะมี การรวมกลุ่มกันในรูปแบบไหน อย่างไร ซึ่งทาง บจธ. ก็จะต้องพิจารณาว่าจะมีการจัดแปลงรายย่อยให้แต่ละรายอย่างไร ใช้เนื้อที่คนละเท่าไหร่ รวมทั้งการจัดสรรเกษตรกรลงแปลงด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริง" นายขจรศักดิ์ กล่าว

นายขจรศักดิ์ยังกล่าวอีกว่า บจธ. ยังทำหน้าที่เป็น ตัวกลางระหว่างผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กับเจ้าของ ที่ดินที่ปล่อยทิ้งรกร้างหรือ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือยังใช้ประโยชน์ ไม่เต็มที่ โดยจะให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และทุนเพื่อ การประกอบอาชีพการเกษตร ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และมีส่วนงานที่ทำหน้าที่คัดกรองที่ดินและกลุ่มเกษตร ที่มีคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของทั้งสองฝ่าย

พร้อมติดตามดูแลการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นไปตามเงื่อนไข เพื่อความมั่นใจว่าทุกฝ่ายจะได้รับความเป็นธรรม และได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรและผู้ยากจนที่ต้องการรับการช่วยเหลือเงินสินเชื่อดังกล่าว สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.labai.or.th หรือส่งอีเมลที่ labai@labai.or.th หรือโทร.ติดต่อได้ที่ โทร.02-2781244, 02-2781648 ต่อ 601, 602, 610


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ