เกษตรฯโชว์เทคโนฯผลิตอะโวคาโดคุณภาพปี'62

ข่าวทั่วไป Thursday July 11, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ และหน่วยงานภาครัฐ ในจ.เพชรบูรณ์ กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโด คุณภาพ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "เกษตรก้าวหน้า ตลาดนำพา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณจุดชมวิว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ "เทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ" ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ชมสาธิต การผลิตและขยายพันธุ์อะโวคาโด การประกอบอาหารจาก อะโวคาโด ร่วมกิจกรรม การประกวดผลผลิตอะโวคาโด การแข่งรับประทาน อะโวคาโด และการเสวนา "ทิศทางการผลิต อะโวคาโดเพื่อการค้า" เปิดบริการ คลินิกพืชให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร และช้อปสินค้า ผลผลิตอะโวคาโดคุณภาพจาก ผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภคในตลาดนัด อะโวคาโด

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่า อะโวคาโดเป็นพืชที่ผู้บริโภครักสุขภาพกำลังให้ความนิยมด้วยมีคุณค่าทางอาหารสูง มีวิตามินและสารสำคัญหลายชนิด อีกทั้ง ยังเป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ดีให้เกษตรกรใน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดมากกว่า 200 ราย มีพื้นที่ปลูกแบบแปลงเดี่ยวและแปลงผสมผสานกับไม้ผลชนิดอื่นประมาณ 1,000 ไร่ และมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด ราคาจำหน่ายผลผลิตหน้าสวน 30-60 บาท/กิโลกรัม แต่ปริมาณผลผลิตอะโวคาโดยังมีไม่พอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งการปลูกอะโวคาโดจากเมล็ดตามวิธีดั้งเดิมของเกษตรกร ส่งผลให้ผลผลิตอะโวคาโดไม่ตรงตามพันธุ์ มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง ผลผลิตด้อยคุณภาพ ยากต่อการจัดการผลผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

ดังนั้น ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ กรมวิชาการเกษตร จึงทำโครงการวิจัยพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิต อะโวคาโดคุณภาพมาตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อะโวคาโดที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด โดยจัดทำแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดที่ช่วยตอบโจทย์แก้ปัญหาให้เกษตรกร สำหรับประชาชนที่สนใจชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ "เทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ" และเลือกซื้ออะโวคาโดคุณภาพดีได้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "เกษตรก้าวหน้า ตลาดนำพา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562 ณ จุดชมวิว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ