กพท.ทาบ'โบอิ้ง'ลงทุนไทย ก่อตั้งศูนย์ซ่อมโคราช/เชียงราย

ข่าวเศรษฐกิจ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) เปิดเผยภายหลังจากการประชุม คณะกรรมการการบินพลเรือน(กบร.)ว่าในที่ประชุมได้มีการเชิญ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)เข้ามาชี้แจงแผนพัฒนาก่อตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน อู่ตะเภา(MRO) วงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยทราบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาร่วมทุนกับบริษัทแอร์บัส จึงต้องมีการออกพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติมเพื่อวางเงื่อนไขเรื่องการให้บริษัทต่างชาติเข้ามาเปิดเสรี MRO ในไทย เช่น เงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี การนำเข้าเทคโนโลยี และเงื่อนไขในการลงทุนปลีกย่อย เป็นต้น

พร้อมคาดว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้าตลาดการบินยังคงเติบโตมากในเอเชียทั้งปริมาณผู้โดยสารและจำนวนสั่งซื้อเครื่องบิน ขณะที่ความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมดังกล่าวนั้นประเทศไทยมีศักยภาพทั้งด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอะไหล่การบินที่มีผลิตใช้กันอยู่แล้ว

โดยในอนาคตจะเปิดให้บริษัทผู้ผลิตรายอื่นอย่างโบอิ้ง( Boeing) เข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วย เนื่องจากที่สนามบินนครราชสีมา และสนามบินเชียงรายยังมีพื้นที่รองรับอีก 3,000 ไร่ ในการลงทุนศูนย์ซ่อม MRO ได้อีก ส่วนด้านนโยบายการส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน MRO ในประเทศไทยนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะมีการให้สิทธิพิเศษในการลงทุน อาทิ การยกเว้นภาษีรายได้และการยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักร เป็นต้น

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการ กบร.ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนของอากาศยานใหม่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบ่งเป็นสายการบินประจำ และแบบเช่าเหมาลำ และ 2.ประเภทการทำงานในอากาศที่เป็นกรณีรับจ้างที่ไม่ใช่การขนส่งคน เช่น ชมทิวทัศน์ โปรยสารเคมี และถ่ายภาพ เพื่อส่งเสริมธุรกิจการบินเฉพาะทาง ตอบสนองการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มดังกล่าวที่ขยายตัวในประเทศอย่างต่อเนื่องและมีการ ขออนุญาตประกอบการมากยิ่งขึ้น เช่น ธุรกิจบินโดรน เป็นต้น โดยหลังจากที่ได้รับอนุมัติแล้วจะมีการนำเสนอทางกระทรวงคมนาคมก่อนดำเนินการประกาศออกเป็นราชกิจจานุเบกษาต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ