กยท. ยกระดับโรงงาน6แห่งสู่ISO 9001:2015 เพิ่มเชื่อมั่นหนุนชาวสวนยางขายวัตถุดิบได้เพิ่ม

ข่าวทั่วไป 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กยท. เดินหน้าการบริหารจัดการระบบโรงงาน ทั้ง 6 แห่ง ของ กยท. สู่มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 รับรองโดย บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บรรลุความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มความเชื่อมั่นต่อยางพาราแปรรูปไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล พร้อมหนุนชาวสวนยางเพิ่มช่องทางการขายวัตถุดิบในปริมาณที่มากขึ้น

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ดำเนินการแปรรูปยางจากน้ำยางที่รับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านโรงงานแปรรูปยาง ทั้ง 6 โรงงาน (กองจัดการโรงงาน 1-6) ซึ่งขณะนี้ทุกโรงงานของ กยท. ได้รับการตรวจประเมินแล้ว มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในด้านคุณภาพการบริหารจัดการระบบการผลิตที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ โดย กยท. ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากบริษัท บูโรเวอริทัส เซอติฟิเคชั่น จำกัด

"การได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 : 2015 มีขอบข่ายครอบคลุม กระบวนการผลิตน้ำยางข้นยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง STR 5L และยางแท่ง STR 20 จึงเป็นการยืนยันว่าโรงงานทั้ง 6 แห่ง ของ กยท. มีคุณภาพสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและส่งผลให้ลูกค้ามีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความยั่งยืนให้กับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทำให้โรงงานสามารถรับ ซื้อผลผลิตของเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่องและขายวัตถุดิบยางได้ในปริมาณที่สูงขึ้น และสามารถขยายผลสู่การค้าขายในตลาดโลก ต่อไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง" นายเยี่ยมกล่าว

รักษาการผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า การยางแห่งประเทศไทย จะธำรงไว้ซึ่งระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงขยายผลไปสู่มาตรฐานอื่นๆ เช่น FSC (Forest Stewardship Council) ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของการยางแห่งประเทศไทยต่อไป


แท็ก ยางพารา  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ