ขนส่งฯ เตรียมรับมือการเดินทางวันหยุด 'อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา'

ข่าวยานยนต์ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมมาตรการความปลอดภัย รองรับการ เดินทางช่วงวันหยุด วันที่ 12-17 ก.ค. 2562 ตรวจเข้ม!! ความพร้อมตัวรถ และพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ก่อนออกเดินทาง ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทั่วประเทศ

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดี กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก เตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการเดินทาง ช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 โดยได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ ดำเนินการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน เน้นมาตรการตรวจความพร้อมของตัวรถ และพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะก่อนออกเดินทาง ตั้งแต่ต้นทาง ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

"เนื่องจากช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคม ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนอาจส่งผล ให้สภาพถนนและสภาพจราจร เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรวจสอบรถ และกำชับพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถ โดยกรมการขนส่งทางบก จะดำเนินการตรวจสอบการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ทั้งการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วในเส้นทางสายหลักเข้า-ออก กรุงเทพมหานคร ไปสู่ภูมิภาค พร้อมติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ตลอด 24 ชั่วโมงกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่มีสาเหตุจากสภาพตัวรถหรือการละเลยการปฏิบัติตามเงื่อนไขความปลอดภัยที่กำหนดจะพิจารณาลงโทษ ผู้กระทำผิดในสถานหนัก และผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบทุกกรณี ถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง"

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่อง ร้องเรียนเฉพาะกิจที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมถึงให้คำแนะนำการเดินทาง และรับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชน ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการ หรือพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย หรือมีพฤติกรรม ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ