คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: อำนาจเจริญคุมเข้มอาหารกลางวันนร.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 00:00:15 น.

นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุม หารือแนวทางและมาตรการป้องกันการดำเนินการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน/อาหารเสริม (นม) เพื่อป้องกันผลกระทบต่อภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนและคุณภาพการจัด การเรียนการสอน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั้ง 7 อำเภอ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เพื่อได้กำชับให้ผู้กำกับดูแลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน หากพบว่า มีการร้องเรียนหรือการกระทำที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ให้ผู้กำกับ ดูแลหรือผู้บริหารท้องถิ่นเร่งรุดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ยุติโดยเร็ว สำหรับคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ ให้ดูแลเอาใจใส่ ระมัดระวังและรอบคอบในการตรวจรับวัสดุให้มากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง