คอลัมน์รายงานพิเศษ: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สมุทรสาคร พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานก้าวสู่ Thailand 4.0

ข่าวทั่วไป Saturday July 13, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

จำรัส โกยอารี

ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาคร มีแรงงาน ในสถานประกอบกิจการประมาณ 454,816 คน ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวประมาณ 161,259 คน ซึ่งสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่มุ่งใช้แรงงานคนเป็นหลัก แต่ในอนาคต ประเทศเพื่อนบ้านเราก็มุ่งที่จะพัฒนาประเทศของตนเอง แรงงานต่างด้าวที่มีประสบการณ์หรือมีฝีมือก็จะกลับไปพัฒนาประเทศของตนเอง ทำให้สถานประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรสาครขาดแคลนแรงงานได้ ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตสินค้าและบริการ นายสุชาติ เงินสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สมุทรสาคร กล่าว

นายสุชาติกล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เข้าสู่อุตสาหกรรม Thailand 4.0 โดยใช้เครื่องจักรแทนคนหรือที่เราเรียกว่า การผลิตแบบ Automation ซึ่งเป็น นโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่จะมุ่งมั่นยกระดับ ทักษะฝีมือแรงงานให้เป็น Super Worker และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาคร ในการพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องของตลาดแรงงาน จึงสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การฝึกตั้งแต่ ระดับ Basic ถึงระดับ Advance ให้มีทักษะขั้นสูงซึ่งจะสามารถกลับพัฒนาธุรกิจของตนเองเข้าสู่ระบบ Automation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากประธาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร (ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์) ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการรับทราบและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งพร้อมที่จะให้บริการในปีงบประมาณ 2563 นี้

นอกจากนี้ยังบูรณาการกับอีกหลายหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการฝีกอาชีพให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มชาวบ้าน อย่างเช่น บูรณาการกับวิทยาลัยชุมชน ฝึกอาชีพช่างทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลส ซึ่งจะดำเนินการเร็วๆ นี้ การผลิตแรงงานใหม่ป้อนตลาดแรงงานอีกหลายสาขา ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นประมาณ 4 เดือน อย่างเช่น สาขา ช่างเชื่อม เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อย่างมาก เพราะเราเน้นปฏิบัติ 80% จบฝึกสามารถทำงานในสถานประกอบกิจการได้เลย

สำหรับกลุ่มเป้าที่เป็นประชาชน และกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รับการฝึกอาชีพตามนโยบายของรัฐ เช่นเดียวกัน ทำให้ผู้เข้ารับการฝึก มีอาชีพเสริม ทำให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย อีกทั้ง ผลิตช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้เป็นช่าง ที่มีทักษะสูงและถูกต้องกฎหมาย เป็นไปตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2557 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และ พ.ร.บ. ดังกล่าวยังให้สิทธิประโยชน์ มากมายกับสถานประกอบกิจการ ที่ขึ้นทะเบียนยกตัวอย่าง เช่น ฝึกอบรมพนักงานเกิน 70% ของพนักงานที่ขึ้นทะเบียน พ.ร.บ. ก็จะได้รับเงินอุดหนุนหัวละ 200 บาท และสิทธิประโยชน์อีกมากมาย

นายสุชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่า สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นการบริการแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และเป็นความตั้งใจของเรา ที่มีความตั้งใจและบริการด้วยหัวใจของนักพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงขอประชาสัมพันธ์ หากสถานประกอบกิจการหรือประชาชนต้องการพัฒนา บุคลากร หรือต้องการมีอาชีพ ติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สมุทรสาคร เลขที่ 59/4 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.0-3487-9318-20


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ