ต้อนรับขบวนรถยนต์'TR Transformer'พิชิตเส้นทางกว่า7พันกิโลกลับถึงไทยปลอดภัย

ข่าวยานยนต์ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

คุณแก้วใจ เผอิญโชค กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วย เอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย ต้อนรับ ขบวนรถยนต์ TR Transformer เชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-ภูฏาน ซึ่งได้ออกเดินทางไปตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ใช้เวลาในการเดินทาง ไป-กลับ รวม 17 วัน ระยะทางกว่า 7,000 กิโลเมตร ผ่านเมียนมา อินเดีย และเข้าสู่ภูฏาน ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัย เมื่อเร็วๆ นี้

อนึ่ง บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งข่าวก่อนหน้านี้ว่า บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักร ภูฏานประจำประเทศไทย และการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์เชื่อมโยง ราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดขบวน คาราวานรถยนต์เชื่อมโยงสองราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด "Connecting People of Two Kingdoms by Land" เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 30 ปี ไทย-ภูฏาน

ตลอดจนส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีของไทย-ภูฏาน ในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ การค้า และโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีความร่วมมือกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศภายใต้ แนวคิด Two Kingdoms, One Destination

คณะคาราวานเดินทางด้วยรถยนต์ TR Transformer จำนวน 6 คัน พร้อมด้วยสมาชิกจำนวน 21 คน ประกอบด้วย สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนของไทยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เดินทาง ด้วยเส้นทางรถยนต์จากราชอาณาจักรไทยผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอินเดีย และสิ้นสุดที่ราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ 21-28 มิถุนายน 2562 ผ่านเมืองต่างๆ ดังนี้

  • - กรุงเทพฯ-อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ราชอาณาจักรไทย
  • - เมืองตองอู-เมืองโมนยวา-เมืองตามู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
  • - เมืองโกหิมา-เมืองกูวาฮาติ สาธารณรัฐอินเดีย
  • - เมืองพันท์โชลลิง-เมืองทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน

พิธีปล่อยขบวนคาราวาน (Flag-off Ceremony) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร อันเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญ ทั้งในด้านประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับ สถาบัน พระมหากษัตริย์ และสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา อันเป็นรากฐานสำคัญของทั้งสองประเทศ ทั้งยังเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างดีภายในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็ม ราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย นางแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) นายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ แอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ และนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และ แปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็น ประธานและสักขีพยานด้วย ทั้งนี้ ภายหลังจาก สิ้นสุดการเดินทางของขบวนคาราวาน มีการจัดประชุม ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน ของไทย และภูฏาน ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 หารือ แนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ ต่อไป

การเดินทางของคณะคาราวานสามารถ ติดตามได้ ทางช่องทาง www.bhutanthailand tourism.com โดยจะสร้างการรับรู้ถึงความ เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและภูฏานทางบก ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ