คอลัมน์สปอร์ตนิวส์: กกท. สัมมนากลุ่มสลากส่งเสริมกีฬา

ข่าวกีฬา 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่ง ประเทศไทย เป็นประธานปิดการสนทนาหรือสัมมนากลุ่มรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสลากส่งเสริมกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบสลากกีฬา ที่เหมาะสมในไทยโดยมี คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วม เข้าร่วมพิธีที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อ วันที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมา การกีฬาแห่งประเทศไทย มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของชาติ โดยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกีฬา ทั้งการชมและเชียร์กีฬา และการเล่นกีฬาอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างสุขภาพ และความ เป็นเลิศทางการกีฬาของประชาชนในชาติ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมไปถึงการสร้างรากฐานให้มีความมั่งคั่ง ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กีฬา การท่องเที่ยว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการกีฬามากยิ่งขึ้น การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์ของการกีฬา ซึ่งมี 12 ด้าน รวมไปถึงการสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เมืองกีฬาอัจฉริยะ โรงพยาบาลกีฬา ตลอดจนความก้าวหน้าและความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งแต่ละด้านจำเป็นต้องมีงบประมาณในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการกีฬาในด้านต่างๆ ทำให้จำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ในการหารายได้เพิ่มนอกเหนือจากงบประมาณปกติ จึงเป็นที่มาของการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการจัดตั้ง กองสลากกีฬาเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ