ร่วมมือ

ข่าวทั่วไป 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนางสาวธิญาดา ควรสถาพร และนางณัชปภา ควรสถาพร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปลูกไม้โตเร็วตามมาตรฐานจัดการสวนป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อผลิตและจำหน่ายเป็น เชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับส่งออกต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ