ลงนาม

ข่าวทั่วไป 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ ผอ.กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสารระหว่าง บริษัท ซี.เอ.เอส. อินเตอร์เทรด จำกัด กับผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด จ.ร้อยเอ็ด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด จ.ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด จ.สุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด จ.เชียงใหม่ ซึ่งสหกรณ์การเกษตรทั้ง 5 แห่ง เข้าร่วมโครงการจำหน่ายข้าวสารคุณภาพให้บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ปีนี้จะส่งมอบข้าวสาร 515 ตัน มูลค่า 19.691 ล้านบาท กำหนดส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2562 - มกราคม 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ