ไทยเครดิตฯ แนะทริคค้าขายยุค 4.0

ข่าวบันเทิง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ไม่ว่าใครก็อยากรวย อยากเป็นเศรษฐีกันทั้งนั้น ยิ่งคนหาเช้ากินค่ำอย่างพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ยิ่งต้องมีความรู้ ด้านการเงินที่ถูกต้อง จะค้าขายอย่างไรให้รวย มีเงินเหลือใช้ มีกำไรเหลือเก็บ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จึงได้จัด "โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 3" ขึ้น เพื่อติดอาวุธทางความคิด ให้แก่เหล่าพ่อค้าแม่ค้า ให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างวินัยทางการเงิน โดยเปิดอบรมให้ความรู้ถึง 4 เรื่อง คือ การสร้างเครดิตที่ดี การวางแผนทางการเงิน การรับมือสังคมไร้เงินสด และการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ เพื่อมุ่งสู่ การเป็นพ่อค้าแม่ค้า 4.0 ยุคใหม่ โดยลุยเปิดอบรมให้แก่พ่อค้าแม่ค้าตลาดถนอมมิตร ถนนวัชรพล

นายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ธนาคารไทยเครดิตฯ เผยว่า "เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องของสังคม ไร้เงินสด และการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ เพราะความรู้ด้านการเงินไม่มีสอนในโรงเรียน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ด้านเหล่านี้ ดังนั้น หากพ่อค้าแม่ค้านำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติ จะสามารถสร้างประโยชน์ในระยะยาวและยั่งยืน ทั้งในด้านธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น เพราะเราตระหนักว่าพ่อค้าแม่ค้าเป็น กลุ่มฐานรากที่ชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคาร ไทยเครดิตฯ ในฐานะเป็นสถาบันการเงิน จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ กระตุ้นให้

คนไทยรู้จักการใช้จ่าย อดออม อย่างถูกต้อง"

นายวิศรุต ฝอดสูงเนิน ผู้จัดการ ฝ่ายการบริหารกิจกรรม เพื่อสังคม ธนาคารไทยเครดิตฯ วิทยากรให้ความรู้ในโครงการ ได้ให้

คำแนะนำให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาด รวมถึงการขายออนไลน์ว่า "พ่อค้าแม่ค้าต้องรู้จักวางแผนการเงิน และรักษาเครดิตดีของตัวเองไว้ เพราะเครดิตบูโร คือประวัติวินัยทางการเงินของตัวเรา ที่สถาบันการเงินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ อนุมัติให้สินเชื่อกู้ยืม นอกจากนี้ เรื่องของการ ออมเงินจะนำไปสู่การวางแผนทางการเงิน ในอนาคต ซึ่งสูตรง่ายๆ ของการออมคือ หักเงิน 40% จากรายได้ทั้งหมดมาเป็นเงินออม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10% และปัจจุบันโลกพัฒนาสู่ยุค 4.0 เข้าสู่สังคมไร้เงินสด ที่ร้านค้าต่างๆ ควรจะมี QR Code ให้ลูกค้าสามารถชำระเงินได้แม้ไม่มีเงินสด รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ"

ด้านพ่อค้าแม่ค้าในตลาดถนอมมิตร ที่ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 3 อย่าง แววจินดา ติ้วทอง แม่ค้าขายขนม

ไทยโบราณ เผยว่า "ที่ผ่านมา ไม่เคยทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย แต่หลังจากนี้ไปจะเริ่มทำตามในสิ่งที่ธนาคารให้ความรู้มา เพราะที่ผ่านมาจะดูจากของที่ขายว่าขายหมดหรือไม่ และในทุกวันๆ จะแบ่งเงินที่จะใช้เป็นทุนในการขายของวันต่อไปแยกออกมา ส่วนเงินที่เหลือจะนำไปฝากธนาคารทุกวัน เพราะตัวเองเป็นคนให้ความสำคัญกับการออมเงินมาก หากวันใดที่เราจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน อย่างน้อยเราก็มีเงินออมนี้นำมาใช้ได้ทันที หรือหากในอนาคตต้องการกู้ยืมจากธนาคาร บัญชีเงินออมนี้จะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมั่นคงทางการเงินของเรา"

ส่วน เสกสรร เครืองรัมย์ พ่อค้าข้าวสาร บอกว่า "ความรู้ที่ได้ที่ผมสนใจมาก คือการเพิ่มช่องทางการค้าขายผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งผมกำลังคิดและมองหาวิธีการอยู่ แต่ติดปัญหาเรื่องของการขนส่ง เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีน้ำหนัก จึงกำลังคิดหาวิธีการขายและส่งสินค้าให้เหมาะสม ซึ่งคิดว่าตัวเองยังต้องหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายผ่านโซเชียลมีเดียนี้"

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 3 ยังมีจัดอบรมตลอดทั้งปี 2562 หากพ่อค้าแม่ค้าตลาดใดสนใจ สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tcrbank.com, www.facebook.com/TCRBank หรือ www.facebook.com/ThaiCreditKitforSociety หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-6975454

บรรยายใต้ภาพ

นาธัส กฤตวรานนท์

วิศรุต ฝอดสูงเนิน แนะทริคค้าขายยุค 4.0

เสกสรร เครืองรัมย์

แววจินดา ติ้วทอง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ