เกษตรฯเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 00:00:50 น.
'สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ'ครั้งที่13

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯร่วมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯเตรียมจัดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรมภายในงานในส่วน กระทรวงเกษตรฯ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด "สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา พัฒนาการเกษตรไทย เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เป็นการจัดแสดงโมเดลจำลองการบริหารทรัพยากรต้นน้ำ ดิน และการปฏิรูปที่ดิน การแสดงแบบจำลอง ป่าต้นน้ำ และการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมินิเวศน์ (งานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย ฮ่องไคร้) และนิทรรศการปฏิบัติการฝนหลวง และนิทรรศการ King Bhumibol World soil Day award ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมกับองค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติจัดตั้งขึ้น เพื่อมอบแก่ประเทศองค์กรหรือบุคคล ที่จัดกิจกรรม วันดินโลกที่สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นชื่อรางวัลและพระบรมฉายาลักษณ์ประดิษฐานลงในเหรียญรางวัล ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการหลากหลายที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่เฉลิมพระเกียรติ 5 สายพันธุ์ ข้าวสี 4 ภาค และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสี 4 ภาค นิทรรศการพันธุ์ดาหลา-ต้นพันธุ์และดอกดาหลา รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยดาหลา การเลี้ยงผึ้งโพรง-ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งโพรงจากโครงการฟาร์มตัวอย่าง การเลี้ยงไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม ผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน การแสดง ตู้ปลาทะเล ปลาสวยงาม รวมถึงนิทรรศการด้านงานสหกรณ์และตรวจบัญชีสหกรณ์

นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างสินค้าและ ผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เลือกชิมและเลือกซื้อ อาทิ ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากข้าว-ข้าวสี 4 ภาค ผลิตภัณฑ์จากผึ้งโพรงจากโครงการฟาร์มตัวอย่าง ร้านกาแฟซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนชาวเขาเผ่ามูเซอ บ้านปางม่วง จ.เชียงราย ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสวยงาม และผลิตภัณฑ์ งานศิลปหัตถกรรมของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รวมถึงยังมีเวทีสาธิต และฝึกอาชีพ ทั้งนี้ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จะมีการจัดงานแถลงข่าว "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13  ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวในวันและเวลาดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง