คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: ติวเข้มถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง

ข่าวเศรษฐกิจ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเตรียมจัดสัมมนาเรื่อง "เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)" ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่สงขลาและใกล้เคียง ทราบถึงความคืบหน้า ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง และจะใช้โอกาสนี้ เปิดคลินิก "ส่งออกฉับไวกับการรับรองถิ่นกำเนิด สินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)" เพื่อให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามให้กับผู้ประกอบการด้วย เนื่องจากจะมีการใช้ระบบดังกล่าวในเดือนเมษายน 2563 ภายใต้ความตกลง การค้าสินค้าของอาเซียน (Self-Certification) บรรยายใต้ภาพ อดุลย์ โชตินิสากรณ์

เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว