ส.ป.ก.จัดกิจกรรมศิลปะบนนาข้าว

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 00:00:39 น.
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ส.ป.ก.จัดกิจกรรมศิลปะบนนาข้าว(Rice of Art) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมมอบโฉนดที่ดินและสัญญาเช่าให้เกษตรกร 42 ราย และยกให้แปลงโฉนดเลขที่ 1 ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นอีกหนึ่งต้นแบบการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ส.ป.ก.ที่เข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวหลังเปิดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ที่ดินพระราชทาน แปลงโฉนดเลขที่ 1 ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า เนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ส.ป.ก. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร จึงจัด "โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการผืนดิน พระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ที่ดินพระราชทาน แปลงโฉนดเลขที่ 1" ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ "ศิลปะบนนาข้าว (Rice of Art)" เป็นการปลูกข้าวหลากหลายสายพันธุ์ สร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปต่างๆ บนนาข้าว 4 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 ตัวอักษรเลข 10 (ไทย) พร้อมข้อความ "ทรงพระเจริญ" หมายถึง การถวายพระพรชัยมงคลแก่ในหลวงรัชกาล ที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบบที่ 2 ภาพวาด ฝีพระหัตถ์ การ์ตูนจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" สื่อถึงครอบครัวที่เป็นสัญลักษณ์ของโครงการพระราชดำริจิตอาสาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอย่างมีความสุข แบบที่ 3 พระพิรุณทรงนาค สื่อถึงสัญลักษณ์ของกระทรวงเกษตรฯ และแบบที่ 4 พญานาค สื่อถึงน้ำท่าและความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินพระราชทาน โดยข้าวที่นำมาสร้างสรรค์เป็นรูปแบบต่างๆนั้น ประกอบด้วย ข้าวเหนียวดำ หรือข้าวกล่ำ เป็นข้าวสีดำ ที่ใช้ให้เห็นเป็นเส้นและลวดลาย สีเขียวใช้ข้าวพันธุ์ กข41 และ กข77 สำหรับผู้สนใจเยี่ยมชมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน หรือจนกว่าจะเก็บเกี่ยว ภายในวันและเวลาราชการ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และภาคเอกชน อาทิ นิทรรศการพระพุทธเจ้าหลวง กับการเกษตร และพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้น ณ มณฑลกรุงเก่า นิทรรศการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก กิจกรรมฝึกอาชีพ ประดิษฐ์กระเป๋าสตางค์ เดคูพาท การจัดแสดงนวัตกรรมการแปรรูปในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นต้น

ดร.วิณะโรจน์กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ดินของแปลงโฉนดเลขที่ 1 ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ดิน แห่งแรกที่รัชกาลที่ 5 พระราชทานแก่ประชาชน ต่อมาในหลวง รัชกาลที่ 9 สานต่อการดำเนินงานโดยให้ส.ป.ก.เข้ามาจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรทำกิน รวมถึงสนับสนุนด้านต่างๆปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพเกษตรกรรมมั่นคง เป็นอีกหนึ่งต้นแบบการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ ส.ป.ก.ที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ จากการที่ส.ป.ก.เข้ามาพัฒนาส่งเสริม ทำให้ปัจจุบันที่ดินแห่งนี้ผลิตข้าวคุณภาพ โดยอนาคต ส.ป.ก.จะพัฒนาพื้นที่งนี้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีกิจกรรมการสร้างรายได้ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง