สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดงานวันแม่แห่งชาติ 2562 มอบรางวัลแม่ดีเด่น-ลูกกตัญญู ผู้เป็นต้นแบบที่น่ายกย่อง

ข่าวบันเทิง 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการเปิดงาน "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562" และพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็น "แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562" และ "ลูกผู้มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562" โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้ ได้จัดแถลงข่าวรายละเอียดการจัดงาน "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562" นำโดย พล.อ.สิงหา เสาวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุชรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธาน คณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยส่วนหนึ่งของผู้ได้รับคัดเลือก ให้เป็น "แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562" และ "ลูกผู้มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562"

พล.อ.สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ กล่าวว่า วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดงานวันแม่ แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2519 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการอันเป็นแบบอย่างที่ดีของสตรีไทย ผู้เป็นแม่ทุกคน โดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้ทำการคัดเลือกแม่จากทั่วประเทศเพื่อเชิดชูเกียรติให้เป็นแม่ดีเด่น เพื่อเป็นตัวอย่างแห่งสตรีไทยที่สามารถทำหน้าที่ได้แม่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงรางวัลลูกผู้มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่

"สำหรับการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการเปิดงาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ตลอดจนผู้ร่วมงาน ทุกท่าน ทั้งนี้งานวันแม่แห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนการจัดงานเป็นความสำเร็จงดงามเป็นประจำทุกปี"

พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ กล่าวว่า รางวัลแม่ดีเด่นที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดขึ้นนั้นก็เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความเสียสละของ ผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่แม่อย่างเต็มภาคภูมิ ซึ่งแม่หลายๆ ท่านไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแม่ของลูกเท่านั้น แม่บางท่านเป็นทั้งหัวหน้าครอบครัว ทำงานนอกบ้าน แต่ก็ยังสามารถดูแลรับผิดชอบหน้าที่แม่ได้อย่างดียิ่ง รางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาตินี้ต้องการนำเสนอบุคคลต้นแบบของการเป็นแม่ที่ดีที่น่ายกย่องและควรเป็นแบบอย่างให้กับคนในสังคม

สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562" รวมทั้งสิ้น 207 คน โดยแบ่งเป็น แม่ดีเด่น แห่งชาติส่วนกลาง 5 ประเภท จำนวน 101 คน และแม่ดีเด่นแห่งชาติส่วนภูมิภาค จำนวน 106 คน และผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562" รวมทั้งสิ้น 102 คน

นางศิริพร ภาณุพงศ์ หนึ่งในผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562" ประเภท แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ข้าราชการบำนาญกระทรวงการต่างประเทศ โดยตำแหน่งสุดท้ายคือ อัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งได้มีโอกาสปฏิบัติราชการถวายพระราชวงศ์ ตลอดจนดูแลประชาชนชาวไทยในต่างแดน และยังทำหน้าที่ภรรยาและแม่ของลูก 3 คนได้เป็นอย่างดี เผยความรู้สึกว่า "ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งในการทำงานของดิฉันในฐานะข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ ก็ถือเป็นงานสังคมสงเคราะห์อย่างหนึ่งที่ต้องคอยดูแลทุกข์สุขของคนไทยในต่างแดน ดังนั้น การจะปฏิบัติงานราชการหรืองานสาธารณกุศล จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว เพราะครอบครัวคือสถาบันที่สำคัญของสังคม ถ้าครอบครัวไม่เข้าใจ ไม่มีความเข้มแข็ง จะทำการสิ่งใดก็สำเร็จได้ยาก รางวัลนี้ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะแม่ทุกคนควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ การได้รับรางวัลนี้จะเป็นการย้ำเตือนในการปฏิบัติตนในการทำหน้าที่แม่ให้ดียิ่งขึ้น"

ทั้งนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำดอกมะลิ และผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเผยแพร่และจำหน่ายเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายดอกมะลิ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบเข้ากองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อนำไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 และวงเล็บมุมซองด้านล่าง "ดอกมะลิ" โทร.02-3547533-37 ต่อ 417, 604-607 โทรสาร 02-3547549-5015:48 10/7/2562 หรือซื้อได้ที่อาสาสมัคร ที่ออกจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ

บรรยายใต้ภาพ

แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 พ.อ.หญิง ยุพาภรณ์ กรินชัย, นพรัตน์ กุลหิรัญ, สิริพร ภาณุพงศ์ และ ศ.พิเศษ ดร.เพียงฤทัย วรดิถี

นาว-ทิสานาฏ ศรศึก, เพ็ญพักตร์ ศรีทอง, พล.อ.สิงหา-พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ, ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช และ เข้ม-หัสวีร์ ภัคพงศ์ไพศาล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ