ฉีดยุง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 00:00:43 น.

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลายด้วยการสาธิตวิธีกำจัดยุงลาย ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส มีครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมและรอชมเป็นจำนวนมาก