พาณิชย์อุดรสร้างโอกาสผู้ประกอบการ เปิดตลาดสินค้าเกษตรสู่อาเซียน

ข่าวทั่วไป 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ที่ตลาดกลางผักและผลไม้ ตลาดอุดรเมืองทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีเตรียมจัดงาน Fruits & Vegetables ESAN Fair 2019 มุ่งสร้างโอกาส ให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรไทยขยายการลงทุนไปยังภูมิภาค เศรษฐกิจอาเซียน แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ชวนอุดหนุนสินค้าเกษตร ในวันที่ 26-30 กรกฎาคมนี้ โดย กิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ การประกวดกล้วยน้ำว้า ประกวดแข่ง ทำอาหารจากผักผลไม้ ประกวดภาพถ่ายสินค้าเกษตรภายในงาน การประกวดแข่งขันการใช้ Social Media การแสดงนิทรรศการ Story Display สินค้าเกษตรอินทรีย์ ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรยุคประชาคมอาเซียน การจัดชั้นคุณภาพสินค้าเกษตร ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด และการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบจาก การเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ในภูมิภาค อาเซียน โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMVT อันประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน ที่ใกล้ชิดของไทย ปัจจุบันมีการเติบโตทาง เศรษฐกิจ เนื่องจากมีการพัฒนาประเทศ ให้ทันต่อยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งที่ตั้งของไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นฮับของกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไทย ในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับประเทศ เพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่ม CLMV ยังเป็นตลาดรองรับสินค้าไทยได้เป็นอย่างดี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ