คอลัมน์ข่าวภูมิภาค: ทหารร่วมอาสาเก็บขยะบนหาด

ข่าวทั่วไป 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พลเรือตรีวราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและ รักษาฝั่ง มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ สะพานหน้าสำนักงานที่ดิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนสัตหีบ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยสวยงามขอให้ข้าราชการทหารกองประจำการ และผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกัน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ