คอลัมน์: Tech for Life: แชทบอท

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 00:00:40 น.

Chatbot  (แชทบอท) คือโปรแกรม ที่พัฒนาขึ้นเพื่อจำลองบทสนทนาของมนุษย์ ให้สามารถพูดคุย สื่อสารกับมนุษย์ผ่านทางเสียง หรือข้อความแบบ real-time

ขณะที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำ Chatbot มาปรับใช้ในกลุ่มสถานพยาบาล ในพื้นที่เขต EEC (ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดอื่นๆ) โดยการสร้างระบบ AI ที่ดึงเอาความรู้จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญมาไว้ในฐานข้อมูล และนำออกมาเพื่อใช้ตอบคำถามของคนไข้ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง