คัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งก่อนจะสาย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 00:00:46 น.

"บุหรี่" เป็นปัจจัยหลักของการเกิดโรคมะเร็งปอดและโรคถุงลมโป่งพองแต่ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงเพียงอย่างเดียว และมะเร็งปอดไม่ได้พบมากแต่ในผู้ชายเท่านั้น จากการสำรวจของ World Cancer Research Fund International ทั่วโลก มีผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดรายใหม่เพิ่มถึง 2 ล้านคน และยังพบผู้หญิงป่วยเป็น โรคมะเร็งปอดมากติดอันดับ 1 ใน 3 ของโรคมะเร็ง โดย ดร.นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ โรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า

"ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดส่วนใหญ่มักสูบบุหรี่ แต่ก็มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อย ที่ไม่สูบบุหรี่แต่เป็นโรคมะเร็งปอด เนื่องจาก มีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งปอด และอีกหนึ่งความเสี่ยงที่คือ "มีประวัติคนในครอบครัว ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด" ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดยีนกลายพันธุ์หรือยีนที่ผิดปกติ ทางพันธุกรรมสำหรับคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมเสี่ยงสูงเมื่ออายุ 55 ปี ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Lowdose CT) ปีละ 1 ครั้ง โดยปัจจุบันมีเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ใช้วิธีการตรวจที่เรียกว่า Next Generation Sequencing ที่สามารถตรวจหาการ กลายพันธุ์ของยีนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูก จำนวนสูงสุด 52 ยีน กว่า 2,800 รูป แบบการกลายพันธุ์ ครอบคลุมมะเร็งมากกว่า 20 ชนิด ผลการตรวจยีนจะช่วยให้ทราบความเสี่ยงมะเร็งรายบุคคลที่ตรงจุดเสี่ยงและสามารถวางแผนการดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที