กสทช.โชว์ยอดกว่า3.6หมื่นครัวแจ้งขอรับสิทธิใช้'เนตบ้าน'ฟรี

ข่าวเศรษฐกิจ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใช้อินเตอร์เนต บ้านความเร็วสูง 30/10 Mbps ฟรี 3 ปี ตามโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เนตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หรือที่เรียกว่า โครงการ USO NET ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ของสำนักงาน กสทช. แล้วจำนวน 36,814 ครัวเรือน จากจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิ์จำนวน 394,904 ครัวเรือนตามข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่สำนักงาน กสทช. ได้รับจากกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะทยอยเข้าไป ติดตั้งอินเตอร์เนตบ้านความเร็วสูงความเร็ว 30/10 Mbps ให้กับครัวเรือนผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ โดยเริ่มติดตั้งจากบ้านของผู้ที่ลงทะเบียนก่อน และตามสภาพพื้นที่ของบ้านที่จะเข้าไปติดตั้งหากพื้นที่ใดสามารถเดินทางเข้าไปติดตั้งได้สะดวกก็จะติดตั้งให้ก่อน และเมื่อติดตั้งเรียบร้อย ครัวเรือนนั้นก็สามารถใช้อินเตอร์เนตความเร็วสูง 30/10 Mbps ได้ฟรีเป็นเวลา 3 ปี โดยสำนักงาน กสทช. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง

สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เป้าหมายโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เนตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ แต่ไม่ได้เป็นผู้มีรายได้น้อย ก็สามารถขอใช้บริการอินเตอร์เนตความเร็วสูง ความเร็ว 30/10 Mbps โดยจ่ายค่าบริการเพียงเดือนละ 200 บาท ใน ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นอัตราค่าบริการที่ถูกกว่าอัตราที่คิดกันอยู่ในปัจจุบัน


แท็ก คมนาคม   กสทช.  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ