วิ่งการกุศล'วิ่งสู่ชัย (พัฒนา)'สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 00:00:27 น.

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของมูลนิธิชัยพัฒนา บริษัท มาสเตอร์พีซ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด โดย ประดิษฐ์ สมดังเจตน์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วยพันธมิตรองค์กรเอกชนชั้นนำ ได้แก่ บริษัท ไทยสมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ศศิภรณ์ จำกัด ตัวแทน kerry Express สาขานางลิ้นจี่ จัดงาน "วิ่งสู่ชัย (พัฒนา)" กิจกรรม Virtual Run การกุศลที่จะวิ่งที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้ สะสมระยะทางการวิ่งผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ที่มีอุปกรณ์จับเวลาและระยะทางเพื่อใช้ในการส่งผลวิ่ง ซึ่งการสมัครวิ่งของทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานวิ่งมอบสมทบให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยกิจกรรม "วิ่งสู่ชัย (พัฒนา)" ค่าสมัคร 350 บาท ผู้ร่วมวิ่งมีภารกิจในการสะสมระยะทางวิ่ง 30 กม. หรือมากกว่า ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สามารถสมัครผ่าน http://race.thai.run/runtochaipattana และการวิ่งยังทำให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งเป็น "ชัยชนะของทุกคน"

ภายในงาน นำโดย ภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา เผยเรื่องราวของมูลนิธิชัยพัฒนาในโอกาสครบรอบ 30 ปี และรายละเอียดของรางวัลจาก "ร้านภัทรพัฒน์" โดยมี พันธมิตรองค์กรมากมาย อาทิ ระวิน มุคขจี รอง ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารประสบการณ์ลูกค้า, ฝ่ายการตลาด บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต, บุษกร ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ บริหารสายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ การตลาด บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จำกัด, ร่วมด้วยเซเลบริตี้ ไดแก่ ฐิติพงษ์ ล้อประเสริฐ, นุชนาถ ระวีแสงสูรย์, ปุญญพัฒน์ ถนอมกุล และ ณิชชา บุณยากร ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

ประดิษฐ์ สมดังเจตน์ ตัวแทนคณะผู้จัดงาน เผยว่า จุดเริ่มต้นของงานนี้เกิดจากที่ตนได้ร่วมงานอุ่นไอรัก และได้รู้จักกับร้านภัทรพัฒน์ จนได้เห็นว่าในมูลนิธิชัยพัฒนา มีกว่า 200 โครงการอยู่ในความดูแล จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ จึงจัดทำโครงการ วิ่งสู่ชัย (พัฒนา) ขึ้น ตั้งใจให้เป็นงานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเยอะ เพราะจะได้มีเงินเหลือสมทบทุนมูลนิธิมากที่สุด จึงเกิดเป็นการวิ่งรูปแบบ "เวอร์ชวลรัน" เพราะผู้สมัครจะวิ่งที่ไหนบนโลกก็ได้ สำหรับของรางวัลจากร้านภัทรพัฒน์ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่วนการขนส่งของรางวัล ทาง บริษัท ศศิภรณ์ จำกัด ตัวแทน kerry Express เป็นผู้รับผิดชอบ ส่งของถึงมือผู้สมัครทุกท่าน โดยทาง ไทยสมุทร ประกันชีวิต ได้ร่วมเชิญชวนและระดมให้สมาชิกมาร่วมสมัครวิ่งให้ได้จำนวนเยอะมากที่สุด และ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้สนับสนุนพื้นที่ของ ดิ เอ็มควอเทียร์ ในการจัดงานเปิดโครงการ นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับ ทราบข่าวงาน "วิ่งสู่ชัย(พัฒนา)" สามารถร่วม บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ โดยตรงได้เช่นกัน

ภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า มูลนิธิชัยพัฒนา มีโครงการในความ รับผิดชอบกว่า 200 โครงการทั่วประเทศ ซึ่ง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีรับสั่งว่า การทำงานของมูลนิธิฯ ไม่อยากให้เรี่ยไร แต่อยากให้ทุกคนมองเห็นและเกิดศรัทธา วันนี้มีคนศรัทธาแล้ว งานวิ่งสู่ชัย (พัฒนา) จึงเกิดขึ้น และทุกท่านมีส่วนร่วมในการทำบุญ และยังทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจคำว่า "การช่วยเหลือแบ่งปัน" อีกทั้ง ยังเป็นการร่วมกันสานต่องานของพระองค์ท่าน ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงมีรับสั่งว่า พระองค์ไม่ได้ ทรงนำทัพออกรบเหมือนดังเช่นสมัยก่อน แต่พระองค์ทรงต่อสู้กับความยากจน ตามที่ได้ตั้งชื่อ "มูลนิธิชัยพัฒนา" ชัยของการพัฒนามีจุดประสงค์คือ ความสงบ ความเจริญ ความอยู่ดีกินดี ถึงแม้ว่าวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ทรงอยู่กับพวกเราแล้ว แต่พระองค์ท่านยังอยู่ในหัวใจของทุกคนเสมอ

สำหรับ นุชนาถ ระวีแสงสูรย์กล่าวว่า เมื่อเห็นงานของมูลนิธิชัยพัฒนา สิ่งที่นึกถึงอย่างแรกเลยคือ "โครงการ แก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย" เพราะตั้งอยู่ในพื้นที่แถวโรงงานที่ย่าน หัวกระบือ พระราม 2 เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จฯ มาทอดพระเนตรพื้นที่โครงการ จึงได้มีโอกาสเฝ้าฯรับเสด็จ จำได้ว่าเมื่อก่อนเวลาฝนตกน้ำท่วมสูงถึงครึ่งประตูรถ เมื่อโครงการนี้สำเร็จ น้ำก็ไม่ท่วมอีกเลย เพราะมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้อย่างเป็นระบบ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของมูลนิธิฯ จึงรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสมทบทุนโครงการ "วิ่งสู่ชัย (พัฒนา)" เป็นมิติใหม่ของการวิ่งที่ คุณไม่จำเป็นต้องมาร่วมงานตามเวลา ที่กำหนด และไม่ว่าจะอยู่แห่งใดบนผืน แผ่นดินไทยก็สามารถวิ่งสะสมระยะทางได้ โดยตั้งเป้าว่าจะวิ่งให้ได้วันละ 3 กม.

ทางด้าน ปุญญพัฒน์ ถนอมกุลกล่าวว่า เมื่อนึกถึงโครงการในพระราชดำริ จะนึกถึงโครงการแกล้งดิน ป่าพรุ เขาหินซ้อน เพราะคุณพ่อทำงานอยู่กรมพัฒนาที่ดิน เคยทำงานโครงการนี้ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 จึงรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพราะเราเห็นว่างานของมูลนิธิ ชัยพัฒนามีมากมาย การที่เราได้มาร่วมสมัครร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป้าหมายทางตรงไม่ใช่เพื่อสุขภาพเท่านั้น แต่ค่าสมัคร 350 บาทของเรายังได้ถูกส่งต่อไปให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาอีก 200 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศ ส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้ายั่งยืนสืบไป

ทั้งนี้ กิจกรรมวิ่งสู่ชัย (พัฒนา) มอบของรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์จากร้านภัทรพัฒน์ เพื่อทุกท่านจะได้ระลึกถึงว่าครั้งหนึ่งได้เคยมีส่วนร่วมในการสมทบทุนให้มูลนิธิชัยพัฒนา ผู้ที่วิ่งครบ 30 กิโลเมตร และส่งผลการวิ่งเข้ามาเป็นลำดับที่ลงท้ายด้วยเลข 30 (เช่นลำดับที่ 30, 130, 230, 1,030 เป็นต้น) จะได้รับของรางวัลจากทางร้านภัทรพัฒน์ เป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำมันเมล็ดชา จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนา อ.แม่สาย จ.เชียงราย สำหรับ 30 คนแรก ที่วิ่งครบ 300 กม. ภายใน 30 วัน จะได้รับ "กระเป๋าสายฝน" ที่ได้แรงบันดาลใจจาก "บทเพลงพระราช นิพนธ์สายฝน" ค่าสมัคร 350 บาท ผู้ร่วม วิ่งมีภารกิจในการสะสมระยะทางวิ่ง 30 กม. หรือมากกว่า ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สามารถสมัครผ่าน http://race.thai.run/runtochaipattana

บรรยายใต้ภาพ
ณิชชา บุณยากร
ปุญญพัฒน์ ถนอมกุล
ภัณฑิตา เฮงตระกูลสิน, ฐิติพงษ์ ล้อประเสริฐ และ นภาพร โกเซอแวร์
นำเสนอผลิตภัณฑ์ร้านภัทรพัฒน์
นุสบา ปุณณกันต์, ภากมล รัตตเสรี, ประดิษฐ์ สมดังเจตน์, ออร์แกน ราศรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง