ซีพี ออลล์ เฟ้นหา 'แอมบาสซาเดอร์' คนรุ่นใหม่ส่งเสริมธรรมาภิบาลนำองค์กรสู่ความยั่งยืน

ข่าวบันเทิง 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

บมจ.ซีพี ออลล์ จัดโครงการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้าน ธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเฟ้นหาสุดยอด Mister & Miss Good Governance ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีประชันความ สามารถให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล ที่ทันยุค ทันสมัย และให้ผู้ชนะดำรงตำแหน่งเป็น "แอมบาสซาเดอร์" ส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรอย่างยั่งยืน

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลในหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง อาทิ การอบรมเรื่องธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานทุกระดับชั้น การจัดประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมธรรมาภิบาล การกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกกลุ่มอย่างจริงจัง ล่าสุดได้จัดเวทีเฟ้นหาสุดยอด Mister & Miss Good Governance โดยมีตัวแทนคนรุ่นใหม่ขององค์กรกว่า 120 คน จาก 60 กว่าสำนักงานในกลุ่มธุรกิจของซีพี ออลล์ ทั่วประเทศเข้าร่วมประกวด และตอบคำถามวัดทัศนคติ มุมมอง และวิธีปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล อย่างเข้มข้น

"หัวใจสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของ ซีพี ออลล์ กว่า 30 ปีที่ผ่านมา คือการตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล เป็นแนวทางให้ ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทใช้เป็นกรอบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และเราเชื่อว่าเวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่ง ที่ช่วยปลูกฝังเรื่องธรรมาภิบาลให้กับพนักงานในองค์กรทุกระดับ" นายก่อศักดิ์ กล่าว

บรรยากาศระหว่างการจัดกิจกรรมการประกวดเต็มไปด้วยความสนุกสนานจากเสียงเชียร์ของทั้งผู้บริหารและพนักงานที่มาร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวด ร่วมลุ้นไปกับการตอบคำถามอย่างเข้มข้น เพื่อวัดมุมมองและวิธีปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความโปร่งใส อาทิ "หากแฟนที่ทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกัน แต่ต่างหน่วยงาน และกำลังมีแผนจะแต่งงานกันในเร็วๆ นี้ มีพฤติกรรมไม่โปร่งใส ส่อแววทุจริต คุณจะทำอย่างไร" เป็นต้น

นางสาวสุดารัตน์ พุทธชาติ ผู้ได้รับรางวัลสุดยอด Miss Good Governance เล่าด้วยความภูมิใจว่า กิจกรรมเฟ้นหา Mister & Miss Good Governance ถือว่าเป็นการประกวดที่ยาวนาน โดยตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาลทุกคน จะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในวันนี้ ที่ได้รับตำแหน่งก็ดีใจมากๆ พร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ ในการทำงาน โดยจะเริ่มจากตัวเองและขยายผลให้เพื่อนร่วมงานเกิด ความเข้าใจในเรื่องนี้ และยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามต่อไป

ด้าน นายฐิติวัสส์ งามวิศิษฐ์ศิลป์ ผู้ได้รับรางวัลสุดยอด Mister Good Governance อธิบายเสริมว่า สำหรับตำแหน่งที่ได้รับในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเชื่อว่าธรรมาภิบาลเป็นเรื่องธรรมชาติ การเตรียมตัวในการแข่งขันจึงไม่ต้องเตรียม อะไรมาก อาศัยความเข้าใจ เพราะชีวิตจริงไม่ชอบให้ใครเอารัด เอาเปรียบ หรือมาทุจริตกับตัวเองอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเริ่มจากตัวเรา เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดี และพร้อมที่จะนำสิ่งที่ได้ไปขยายผลสู่เพื่อนร่วมงานต่อไป

สำหรับสุดยอด Mister & Miss Good Governance จะต้องร่วมศึกษาดูงานเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล และเป็น "แอมบาสซาเดอร์" ด้านธรรมาภิบาลขององค์กร คอย ขับเคลื่อนกิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ ร่วมกับผู้แทนที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด

บรรยายใต้ภาพ

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ผู้บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์

Miss Good Governance สุดารัตน์ พุทธชาติ

Mr.Good Governance ฐิติวัสส์ งามวิศิษฐ์ศิลป์

การตอบคำถามที่เข้มข้นบนเวทีประกวด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ