แจ้งเกิดอ่างฯห้วยทรายขาวแก้วิกฤติขุนยวมขาดแคลนน้ำ

ข่าวทั่วไป 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลฯเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ครอบคลุมพื้นที่บ้านใหม่พัฒนา บ้านขุนยวม บ้านโป่งศิลา บ้านหัวหนอง ต.แม่อู่คอ อ.ขุนยวม โดยเฉพาะที่บ้านใหม่พัฒนานั้น จะมีราษฎรได้รับประโยชน์ถึง 1,300 ครัวเรือนหรือประมาณ 3,700 คน รวมทั้งยังส่งให้ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้อีกประมาณ 250 ไร่

ทั้งนี้ ในอดีตบ้านใหม่พัฒนา เป็นชุมชนเล็กๆ ใช้น้ำจากลำห้วยทรายขาวเพียงพอ แต่ต่อมาราษฎรเข้ามาอาศัยมากขึ้นความต้องการใช้น้ำมากขึ้น กรมชลประทานจึงสร้างฝายขุนยวมพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อกักเก็บและส่งน้ำระยะทาง 10.5 กิโลเมตร มายังสระรัชดา ในเมืองขุนยวม ไว้ให้การประปาท้องถิ่นใช้ผลิตน้ำประปาใช้ในพื้นที่ดังกล่าว แต่ปัญหาคือ ตลอดระยะทางส่งน้ำ 10.5 กม.เดิมเป็นป่า ปัจจุบันบางแห่งถูกเพิกถอนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง รวมทั้งพื้นที่บางส่วนพัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีการนำน้ำไปใช้ทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์มากขึ้น ปริมาณน้ำที่มาถึงสระรัชดามีน้อยลง ประกอบกับฤดูแล้งปริมาณน้ำในลำห้วยทรายขาวน้อยลง จน 10 ปี หลังชาวอ.ขุนยวม เริ่มขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง ล่าสุดขาดแคลนน้ำประปาถึงขั้นวิกฤติ จนต้องใช้มาตรการเปิด-ปิดน้ำประปาตาม รอบเวร นอกจากนี้ ในอนาคตจะยกระดับจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่นให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรด่านห้วยต้นนุ่นซึ่ง ปริมาณใช้น้ำเพิ่มขึ้น กรมชลฯจำเป็นต้องเร่งสร้างอ่างฯห้วยทรายขาว เป็นแหล่งน้ำต้นทุน รองรับการใช้น้ำที่จะ เพิ่มขึ้นในอนาคต

"อ่างฯห้วยทรายขาว เป็นหนึ่งในโครงการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ภายในโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้ ครบ 169 หมู่บ้าน ภายในปีงบประมาณ 2562 ของรัฐบาล ซึ่งนอกจากจะสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อบริโภคอุปโภคตามแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปีแล้ว ยังระบายน้ำลงไปยังคลองขุนยวม เพื่อช่วยพื้นที่เกษตรกรรมได้อีกด้วย" ผอ.โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนกล่าว

นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์ วิศวกรรมชลประทานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทานกล่าวว่า อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว เป็นอ่างฯขนาดเล็กความจุ 500,000 ลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) ตัวเขื่อนจะเป็นเขื่อนดิน สร้างปิดลำห้วยทรายขาว ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำยวม ขณะนี้ เริ่มสร้างทำนบดินกั้นหัวงานเพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปได้ช่วงฤดูฝน สำหรับกรณีพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำ ที่ทับเขตป่าสงวนโซน C ประมาณ 48 ไร่ 3 งานนั้น อยู่ใน ขั้นตอนขออนุญาตกรมป่าไม้คาดว่าจะเสร็จเดือนกรกฎาคม และคาดว่าอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว พร้อมระบบส่งน้ำจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ