คุมเข้มสารโซเดียมไซยาไนด์

ข่าวเศรษฐกิจ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมโรงงานฯ ได้ร่วมกับ 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมศุลกากร กรมการปกครอง สำนักงานกรรมการอาหารและยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ทั้งนี้ เพื่อปรับแนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตนำเข้า ส่งออก และนำผ่านสารโซเดียมไซยาไนด์ ให้รัดกุมมากขึ้นเพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การลักลอบนำสารโซเดียมไซยาไนด์ไปใช้นอกภาคอุตสาหกรรมเพราะได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีข้อมูลเชื่อถือได้ว่าสารโซเดียมไซยาไนด์สามารถนำไปสกัดเป็นสาร P2P (Phenyl-2-Propanone) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิต ยาเสพติดได้

โดยการนำเข้า ส่งออก และการนำผ่านสารโซเดียมไซยาไนด์ จะปรับเปลี่ยนการให้อนุญาตใหม่จากเดิมเป็นรายปีจะเปลี่ยนเป็นรายครั้ง โดย กรอ. ต้องแจ้งให้สำนักงาน ป.ป.ส. ตรวจสอบก่อนอนุญาต และผู้ประกอบการต้องแจ้งวัตถุประสงค์การนำไปใช้งานอย่างละเอียด หากไม่ขออนุญาตจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ