เกษตรฯโชว์ผลสำเร็จแปลงใหญ่'พริกชัยภูมิ' บริหารจัดการดีช่องทางส่งออกตลาดญี่ปุ่นสดใส

ข่าวทั่วไป 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แปลงใหญ่พริก จังหวัดชัยภูมิ อีกหนึ่ง ผลสำเร็จโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ ผลิตพริกคุณภาพภายใต้มาตรฐาน GAP ญี่ปุ่นสนใจลง พื้นที่ศึกษาการผลิตพริก พร้อมเจรจาถึงความเป็นไปได้ในการรับซื้อผลผลิตพริกเพื่อนำไปแปรรูปและส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กล่าวว่า พริก จัดเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิ แต่เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรยังขาดความ เข้มแข็งในการบริหารจัดการกลุ่ม ทำให้ไม่สามารถกำหนดและควบคุมราคาพริกได้ หลังจากมีการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรกรได้รวมกลุ่มกัน มีการบริหารจัดการกลุ่มในด้านผลผลิต รวมกันซื้อ รวมกันขาย และขอรับรองมาตรฐาน GAP ก็ทำให้แปลงใหญ่พริก จ.ชัยภูมิ มีความเข้มแข็งมากขึ้น จนทำให้นักธุรกิจชาวญี่ปุ่น สนใจเข้ามาเจรจาการซื้อขายพริก กับกลุ่มแปลงใหญ่พริกของจังหวัดชัยภูมิ

ปัจจุบัน จ.ชัยภูมิ มีพื้นที่ปลูกพริก รวม 16,815 ไร่ มีแปลงใหญ่พริก 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรปลูกพริกตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่พริกตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เริ่มเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2560 นอกจากนี้ ยังมีแปลงพริกของกลุ่มเกษตรกร ตำบลกุดเราะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นแปลงเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแปลงใหญ่ในปี 2563 ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับตัวแทนบริษัทซื้อขายที่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น ได้นำเจ้าหน้าที่บริษัทลงพื้นที่แปลงใหญ่พริกของตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส และตำบล กุดเราะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อศึกษาการผลิตพริก รวมทั้งเจรจาถึงความเป็นไปได้ในการรับซื้อผลผลิตพริกเพื่อนำไปแปรรูปและส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นในอนาคต ปัจจุบันบริษัทรับซื้อผลผลิตจากจังหวัดอุบลราชธานี เป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า 10 ปี แต่เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ผลผลิตไม่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี บริษัทจึงมองเรื่องการขยายพื้นที่ในการรับซื้อผลผลิตพริกเพื่อลดความเสี่ยง ประกอบกับกลุ่มแปลงใหญ่พริกที่จังหวัดชัยภูมิมีความพร้อมและมีศักยภาพในการผลิต ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP และผลผลิตที่ออกเป็นคนละช่วงกับที่จังหวัดอุบลราชธานี จึงทำให้บริษัทมีความสนใจและมีแนวโน้มที่รับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่พริกจังหวัดชัยภูมิในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้คำแนะนำและส่งเสริมโดยใช้หลักตลาดนำการผลิต เป็นแนวทางให้เกษตรกรผลิตพริกให้มีศักยภาพให้สามารถส่งออก ได้ตลอด ให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้และสามารถบริหารจัดการกลุ่ม บริหารจัดการผลผลิต ได้อย่างมีศักยภาพต่อไป" นางมาลินี กล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ