เสด็จออกมหาสมาคม 'ในหลวง'รับสั่งปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด

ข่าวการเมือง 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ยึดประโยชน์ประเทศชาติ พสกนิกรทั่วไทยร้อยใจถวายพระพรรัชกาลที่10

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ทรงรับการ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ พระที่นั่งอมรินทร วินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ทรงมีพระราชดำรัสตอบ

ขอให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่าสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติ ให้สถาบันต่างๆ ของประเทศตั้งใจ ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ดีที่สุด ขณะที่สำนักพระราชวัง เปิดศาลาสหทัยสมาคมให้คณะบุคคลสำคัญ ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนืองแน่น ด้าน นายกฯนำพสกนิกรทั่วประเทศทำบุญตักบาตร บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อเวลา 11.41 น. วันที่ 28 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยเสด็จฯด้วย

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร กิตติคุณ ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซ่น และท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซ่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ

ร.10เสด็จออก'มหาสมาคม'

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งพุดตาน กาญจนสิงหาสน์ บนพระราชบัลลังก์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ทหาร กองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะนั้น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด ครั้นสุดเสียงประโคมแล้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลพระกรุณา ถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณา ถวายพระพรชัยมงคล แทนคณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภา นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทน ข้าราชการตุลาการ ตามลำดับ

ขอตั้งใจทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคมทรงมีพระราชดำรัสตอบความว่า "ข้าพเจ้ามีความปีติชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายพร้อมเพรียงกันมาให้พรในวันเกิด ขอขอบพระทัย และขอบใจในคำอำนวยพร อันเปี่ยมไปด้วยความหวังดีและไมตรีจิต ขอทุกท่านจงได้รับพรและไมตรีจากใจจริงของข้าพเจ้าด้วยเช่นกัน ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของ ประเทศ ตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติ แล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงาม ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้แทน สถาบันต่างๆ ของประเทศและประชาชน ชาวไทยทุกคน จึงชอบที่จะระลึกถึงความสำคัญในข้อนี้ แล้วตั้งใจประพฤติตน ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดีที่สุด ด้วยความปรารถนาอย่างเดียวกัน ที่จะให้งานทุกอย่างสำเร็จผลเป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถดำรงรักษาความเป็นปกติ มั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาให้ก้าวหน้าไป และบรรลุถึงความวัฒนาผาสุกได้โดยสวัสดี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้มีความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วกัน"

จบแล้ว มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่าน ปิดพระวิสูตร เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมเช่นเวลาเสด็จออก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จกลับ

เฉลิมพระนามพระอุปัชฌาจารย์

จากนั้น เวลา 17.14 น. พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนและญวน บรรพชิตจีนและญวนถวายพระพรสวดนพเคราะห์ เมื่อเสด็จถึงมุขพระอุโบสถ ทรงตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนและญวน บรรพชิตจีนและญวนบรรพชิตจีนและญวนถวายพระพรแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และพระพุทธรูปฉลองพระองค์ ทรง จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแล้ว ทรง จุดเทียนบูชาเทวดานพเคราะห์ พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ เสด็จลงมุขหน้าพระอุโบสถ ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้า ฝ่ายในที่ได้รับพระราชทานราชสังคหวัตถุ จำนวน 68 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯไปยังพระที่นั่ง อมรินทรวินิจฉัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์ และเครื่องอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามสมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอุปัชฌาจารย์ เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปถวายพระสุพรรณบัฏบนพานแว่นฟ้ากลีบบัวประดับมุกและพัดยศหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ เจ้าคณะรอง จบแล้ว ทรงประเคนสุพรรณบัฏ หิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร เครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้ว ทรงประเคนสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตรแด่พระสงฆ์ ซึ่งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่อีกตามลำดับ

พระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัย มงคลคาถา พระสงฆ์ที่ได้รับสมณศักดิ์ ถวายอนุโมทนา สมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรก เจ้าพนักงานกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา นิมนต์พระสงฆ์ 68 รูป ซึ่งจะเจริญพระพุทธมนต์การพระราช พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเข้านั่งอาสนะในพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียน บูชาพระพุทธรูป เทวรูปเทวดานพเคราะห์ แล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ ทรงศีล แล้วพระสงฆ์ 68 รูป เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว สมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จกลับ

29ก.ค.เสด็จฯบำเพ็ญพระราชกุศล

สำหรับวันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช แล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปเทวดานพเคราะห์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ พระสงฆ์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกัณฑ์ 1 จบแล้ว พระสงฆ์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมเครื่องบูชากัณฑ์เทศน์ แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จกลับ เจ้าพนักงานตั้งบายศรี แก้ว ทอง เงิน เวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพ

ปชช.ร่วมลงนามถวายพระพร

ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. สำนักพระราชวังเปิดให้ลงพระนามและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หน่วยราชการในพระองค์ 904 ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวัน มีพระบรมวงศานุวงศ์ ราชสกุล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี นำคณะองคมนตรีและคู่สมรส พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ผู้นำเหล่าทัพ ประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา ประธาน วุฒิสภา ผู้นำศาสนา เอกอัครราชทูต และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ข้าราชการกระทรวงต่างๆ พ่อค้า คหบดี ผู้บริหารองค์กรอิสระ มูลนิธิ และประชาชนทั่วไป พร้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองมาร่วมลงพระนามและลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอให้ทรงพระเกษมสำราญมีพระวรกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานตลอดไป นายกฯนำตักบาตรพระสงฆ์ 568 รูป

ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา เป็นประธาน พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีองคมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่ามากกว่า 2,000 คน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 568 รูป ซึ่งได้อัญเชิญพระพุทธรูปบรมมหาจักรีศรีภูมิพลมหาราช เป็นพระพุทธรูป ประธานในพิธี สำหรับสิ่งของที่ประชาชน นำมาตักบาตร หลังเสร็จพิธีแล้วนำไปส่งมอบให้สถานสงเคราะห์ต่างๆ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานสงเคราะห์ในสังกัดกรุงเทพมหานครและนำไปถวายวัดที่ขาดแคลนในเขตกรุงเทพมหานครนำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นขรก.ที่ดี

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ นำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และรัฐวิสาหกิจจากหน่วยงานต่างๆ ถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาทต่อไป

ถวายราชสดุดีจุดเทียนถวายพระพร

ต่อมาเวลา 17.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ และภริยา เป็นประธานพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เวทีท้องสนามหลวง จากนั้น เวลา 19.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราช สักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยนายกรัฐมนตรีได้วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดี กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้องเพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวทรงพระเจริญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จพิธี จะมีการแสดงอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติที่สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ทบ.จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

นอกจากนี้ ในส่วนกองบัญชาการการกองทัพบก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผบ.ทบ.นำกำลังพลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ลงนามถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณตน เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตกระบือ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักการทหารที่ทรงพระอัจฉริยภาพด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนแสดงพระราชประวัติ รวมทั้งพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อีกด้วย ศาลรธน.จัดกิจกรรมจิตอาสาฯเช่นเดียวกับ ที่ศาลรัฐธรรมนูญ น

ยนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเป็นราชสักการะ อีกทั้ง ยังเป็นการสนองพระบรมราโชบายตามแนวพระราชดำริในโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้สังคมและส่วนรวม

ทั่วปท.ทำบุญ-บำเพ็ญประโยชน์

อีกด้านหนึ่ง ในส่วนภูมิภาคมีการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม เช่นเดียวกับในต่างประเทศ

โดยพล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมจิตอาสาศูนย์อำนวยการจิตอาสา 904 วปร.ภาค 4 จากหน่วยของกองทัพภาคที่ 4 และประชาชนจิตอาสาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำเครื่องมืออุปกรณ์ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เก็บกวาดขยะทำความสะอาดภายในชุมชนคูขวางท่าวังเขต 3 เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชุมชนแออัดมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำ เนื่องจากเป็นคูเมืองเก่า มีขยะหมักหมมจำนวนมาก ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน ทำให้สุขอนามัยของประชาชนดีขึ้น เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ ยังนำชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธออกรักษาโรค และเยี่ยมผู้สูงอายุ มอบไม้เท้าช่วยพยุงการเดิน เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสงเคราะห์ ก่อนเข้าเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสงเคราะห์ด้วย

ชาวแม่สอดปลูกต้นรวงผึ้ง

ชาวบ้าน อ.แม่สอด จ.ตาก กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำ ความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาพื้นที่สาธารณะ ออกเก็บกวาดขยะและทำความสะอาดบนถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง 200 ต้น จากหน้าด่านพรมแดนถาวรแม่สอด ไปถึงแยกวงเวียนใหญ่นครแม่สอด ระยะทาง 10 กิโลเมตร

ส่วนที่โรงพยาบาลแม่สอด มีประชาชนทั้งคนไทยและแรงงานสัญชาติเมียนมาจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นธนาคารเลือดสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจากอุบัติเหตุในพื้นที่แนวชายแดนอำเภอแม่สอด

ที่โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ จ.บึงกาฬ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าและประชาชน ร่วมกันบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

บรรยายใต้ภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ ในการนี้ทรงมีพระราชดำรัสตอบขอให้คนไทยทุกหมู่เหล่าตระหนักในประโยชน์ของประเทศและให้ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดีที่สุด

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ เฝ้าฯรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ