เกษตรฯโชว์เทคโนโลยี ผลิตหัวพันธุ์ปทุมมา

ข่าวทั่วไป 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรกำหนดจัดงาน "ทุ่งทิวลิปสยามบาน หลากสีสันพรรณไม้หัว" ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม-15 สิงหาคมที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยจัดแสดงพันธุ์ปทุมมาพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร 4 พันธุ์ ได้แก่ เชียงราย1 เชียงราย2 เชียงราย3 และเชียงราย4 พืชสกุลกระเจียว ปทุมมา และพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับประเภทหัวที่ได้รวบรวมเชื้อพันธุกรรมไว้ของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ชมสาธิต การทำสบู่พฤกษาโฮมเมด และการทำน้ำดอกปทุมมา ร่วมเสวนา เทคโนโลยีการผลิตปทุมมาและพืชหัวโดยไม่ใช้ดิน (Substrate Culture) เรียนรู้ ระบบการผลิตพืชไฮโดรโพนิกส์ (Hydroponics) และแอโรโพนิกส์ (Aeroponics) การผลิตหัวพันธุ์ปทุมมาและขมิ้นชันปลอดโรคในระบบวัสดุปลูก (Substrate Culture) การผลิตเห็ด ถั่งเช่าสีทอง เกษตรทฤษฎีใหม่และการผลิตสารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยมีความหลากหลายของไม้ดอกไม้ประดับประเภทหัวที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศของประเทศ มีความสวยงามทั้งรูปทรงและสีสัน แต่การส่งเสริมการปลูกและใช้ประโยชน์ ไม้หัวยังไม่แพร่หลาย ดังนั้น กรมจึงรวบรวมและปรับปรุงพันธุ์พืชในกลุ่มปทุมมาและกระเจียวไว้กว่า 300 สายพันธุ์ เพื่อพัฒนาพันธุ์และใช้ประโยชน์ ให้เกษตรกรเห็นความหลากหลายของไม้ดอก ประเภทหัว แนวโน้มความต้องการของตลาด การส่งออก ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนที่สนใจมาชมพันธุ์ไม้หัวเมืองร้อนและเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพดีได้ในงานดังกล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ