บริษัทยั่งยืน

ข่าวเศรษฐกิจ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) BGRIM รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 ประจำปี 2562 จากดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดย BGRIM ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance - ESG) ในกลุ่มทรัพยากร (Resource) ซึ่งประเมินจากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมจำนวน 771 บริษัท/กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ