เกษตรฯจัดปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติจ.สุราษฎร์

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 00:00:22 น.

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเดือนมหามงคล โดยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ นายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมปศุสัตว์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ กรมจึงกำหนดจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมเทิดพระเกียรติที่จ.สุราษฎร์ธานี โครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ จ.สุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 มีพื้นที่เป้าหมายที่อ.กาญจนดิษฐ์ 13 ตำบล คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 1,000 ราย จำนวนสัตว์ที่จะได้รับบริการ 19,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคร่วมปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมต่างๆอาทิ การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ สำรวจสภาวะโรค ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัข คลินิกปศุสัตว์ คลินิกสุนัข-แมว เสวนาปัญหาปศุสัตว์ ให้ความรู้ แนะนำด้าน สุขภาพสัตว์ การอบรมเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ และนักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล ครั้งนี้ด้วย ขอเชิญเกษตรกร ประชาชนและผู้สนใจเข้ารับ บริการฟรี และร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ โทร. 0-2653-4444 ต่อ 4191 หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง