เฉลิมพระเกียรติ'ร.10' ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่อยุธยา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 00:00:55 น.

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล ในเดือนมหามงคล โดยนายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายจาตุรนต์ พลราช ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด "โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 กรมปศุสัตว์ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วม เทิดพระเกียรติ ในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ กรมปศุสัตว์จึงได้จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงาน โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562 มีพื้นที่เป้าหมาย 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะหัน อำเภอบางปะอิน อำเภอบ้านแพรก อำเภอผักไห่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอภาชี อำเภอมหาราช อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอวังน้อย อำเภอเสนา และอำเภออุทัย คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 2,000 ราย จำนวนสัตว์ที่จะได้รับบริการ 20,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ การสำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ และการให้ความรู้คำแนะนำ กรมปศุสัตว์ขอเชิญชวนเกษตรกร ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้ารับบริการฟรี และร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากต้องการ รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ โทร. 0-2653 -4444 ต่อ 4191 หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง