ประชุมระหว่างปท.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 00:00:27 น.

นายบรรจง จำนงศิตธรรม  รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดประชุมเริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น (Kick off Meeting)ในโครงการ Utilization of Thailand Local Genetic Resources to Develop Novel Farmed Fish for Global Market ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และ Japan Cooperation Agency ภายใต้ Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการทำงานวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง