3หน่วยงานร่วมพัฒนา'เครื่องวัดความดันอัจฉริยะ'ดูแลสุขภาพคนไทย

ข่าวทั่วไป Thursday August 1, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมเปิดตัว "เครื่องวัดความดันอัจฉริยะ" ที่กระทรวงสาธารณสุข โดยนอกจากทำให้ประชาชนตระหนักรู้สุขภาพตนเองแล้ว ยังเป็นข้อมูล Big Data ด้านสุขภาพของประชากรไทย เพื่อใช้ในเชิงนโยบายสาธารณสุขต่อไป

นายเดโช สุรางค์ศรีรัฐ นักวิจัย สวทช. กล่าวว่า ประชาชนสามารถใช้งานได้ง่ายโดยใช้บัตร ประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว หรือกรอกข้อมูลเลข 13 หลัก เพื่อจัดเก็บค่าการตรวจวัดสุขภาพเป็น

ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดตามต่อไป ซึ่งข้อมูลนี้จะถูก เก็บรักษาความปลอดภัยอย่างดี โดยในช่วงเริ่มต้นจะติดตั้ง เครื่องวัดความดันอัจฉริยะที่ ธ.ก.ส.ใน 10 สาขาก่อน หากได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจจะมีการขยายการติดตั้งให้ครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการเครื่องตรวจวัดความดันอัจฉริยะได้อย่างทั่วถึง

ขณะที่ นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การวัดความดันโลหิตเป็นการตรวจร่างกายที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับภาวะสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งปกติจะมีเฉพาะในสถานพยาบาล ดังนั้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ เบื้องต้นนี้ 3 หน่วยงาน จึงร่วมกันพัฒนาเครื่อง ตรวจวัดความดันอัจฉริยะ ที่ไม่เพียงแต่บอกค่าความดัน แต่ยังมีการเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ในการดูข้อมูลสุขภาพย้อนหลัง ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษา

ด้าน นายอรรณพ ศึกษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก ธ.ก.ส. กล่าวว่า ลูกค้า ธ.ก.ส.ส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยโครงการนี้นับเป็นส่วนของของ ธ.ก.ส.ในการดูแลลูกค้าด้านสุขภาพนอกจากบริการทางการเงิน ซึ่งเมื่อลูกค้ามาติดต่อที่ธนาคาร ในระหว่างรอทำธุรกรรมสามารถรับบริการตรวจสุขภาพ ด้วยเครื่องวัดความดันอัจฉริยะได้ ทำให้รู้ถึงสุขภาพตนเอง หากพบว่ามีความเสี่ยงเข้าจะได้เข้ารับบริการยังสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาได้ทันท่วงที


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ