สปส.เปิดโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน

ข่าวทั่วไป 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) เปิดเผยว่า สปส.ให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้ง "โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน" เพื่อให้มีการดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานให้การตรวจรักษา วินิจฉัยโรค และให้การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน การเฝ้าระวัง การป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการทำงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่สถานประกอบการ โดยกองทุนเงินทดแทน ได้จัดโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงานแล้วถึง 114 แห่ง เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 107 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 6 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง

เลขาฯ สปส. กล่าวต่อไปว่า จาก สถิติข้อมูลของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ช่วงเดือนม.ค. - มิ.ย. 2562 มีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จำนวนทั้งสิ้น 44,237 ราย กองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยจ่ายค่าทดแทนไปแล้ว 661,109,549.86 บาท ทั้งนี้ กรณีที่ลูกจ้างสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานสามารถเข้าบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ