ส่งมอบเสบียงช่วยผู้เลี้ยงสัตว์ประสบภัยแล้ง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 7 สิงหาคม 2562 00:00:31 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากการลง พื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์ของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้ง ณ อ่างเก็บน้ำลำพอก อำเภอศีขรภูมิ และโครงการชลประทานสุรินทร์ (ห้วยเสนง) ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในส่วนภาคปศุสัตว์มีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครั้งนี้ โดยมอบ เสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) กว่า 20 ตัน ช่วยเกษตรกรใน จ.สุรินทร์ ซึ่ง ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้ให้ความช่วยเหลือ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 2 อำเภอ คือ อ.ชนบท และ อ.โนนศิลา 2 ตำบล  6 หมู่บ้าน เกษตรกร 203  ราย โค-กระบือ 1,500 ตัว ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งโดยมอบ เสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) ในจ.นครราชสีมา  อ.โนนสูง 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน เกษตรกร 13 ราย

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการเตรียมความพร้อม กรมปศุสัตว์ ได้เตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2562 โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ โดยมีการเตรียม เสบียงสำรอง ไว้ที่คลังเสบียง ศอส. 32 แห่ง จำนวน 6,587.32 ตัน แบ่งเป็นหญ้าแห้ง 5,180.82 ตัน หญ้าหมัก 738.03 ตัน หญ้าสด 619.47 ตัน อาหาร TMR 49 ตัน คลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล 60 แห่ง เป็นหญ้าแห้ง 300 ตัน เสบียงเกษตรกร 482 ราย รวม 324,230.7 ตัน แบ่งเป็นหญ้าแห้ง 6,067.7 ตัน หญ้าหมัก 229,116 ตัน และหญ้าสด 89,046 ตัน นอกจากนี้ มีการ เตรียมยานพาหนะ ไว้กว่า 201 คัน ถุงยังชีพ 3,000 ชุด หน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่ 18 หน่วย โดยมีหน่วยอพยพสัตว์ และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 9 หน่วย 278 คน เตรียมเวชภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัตว์ ประจำปศุสัตว์เขต ทั้ง 9  เขต หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ติดต่อขอความช่วยเหลือจากปศุสัตว์ผ่าน ไลน์  ID : DLD Disaster center, E-mail : didaster@dld.go.th หรือ โทร. 0-2653-4553, 0-2653-4444  ต่อ 3315

ข่าวที่เกี่ยวข้อง