คอลัมน์: มุมนี้ มีนัด: งานรักแม่...รักษ์หัวใจบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 00:00:04 น.

ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชวน ร่วมงาน  "รักแม่...รักษ์หัวใจ" ในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ เวลา 9.00-16.00 น. พบกับ การเสวนาเรื่องสุขภาพจาก ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ อาทิ "ฝึกผ่อนคลายกับลมหายใจที่สมบูรณ์ เจริญสติกับ โยคะภาวนา" โดย คุณครูกุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู) "ป้องกันและฟื้นฟูหัวใจ ด้วยการแพทย์ผสมผสาน" โดย พญ.ปิยะนุช รักพาณิชย์ ผู้อำนวยการแพทย์ และ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ สวนสุขภาพอรุณคลินิก "3อ ดีต่อใจ: อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย" โดย ผศ.ดร. เรวดี จงสุวัฒน์ ภาควิชา โภชนวิทยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล "ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ปรับชีวิตให้รื่นรมย์" โดย นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ Vital Life Brand Ambassador และหัวหน้าหน่วยคลินิกวัยทอง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมบริการตรวจสุขภาพฟรีทั้งแม่และลูก และ บูธสาธิตด้านสุขภาพอีกมากมาย  ณ C ASEAN ชั้น 10  อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง