คอลัมน์: มุมนี้ มีนัด: ไปรษณียบัตร รัชกาลที่ 10

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 00:00:54 น.

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำ ไปรษณียบัตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเป็นไปรษณียบัตรรุ่นแรกในรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 2 บาท มีด้วยกัน 2 แบบ แบบแรก พิมพ์ภาพตราไปรษณียากรพระบรม ฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 และแบบ ที่สอง ภาพตราไปรษณียากรศาลาไทย จำนวนจัดพิมพ์ 2 ล้าน และ 8 ล้านแผ่น ตามลำดับ พิมพ์ด้วยระบบลิโธกราฟี่ สีส้มแดง ภาพแสตมป์ทั้งสองมาจากแสตมป์ทั่วไปที่เคยจัดสร้างมาแล้ว คือ แสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 (12 ชนิดราคา) ปี 2561 และ แสตมป์ศาลาไทย (9 ชนิดราคา) ปี 2560 นอกจากนี้ ยังมีไปรษณียากรที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสดังกล่าวเช่นกัน ผู้สนใจหาซื้อได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง