'ม.ศรีปทุม'ชวนหลายหน่วยงานร่วมเก็บขยะชายหาด กระตุ้นจิตสำนึก'ละใช้พลาสติก'เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 00:00:26 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี) ผนึกกำลังกับหลายหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทศบาลเมืองแสนสุข และกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม ประมงชายฝั่ง นักท่องเที่ยว ประชาชน และชมรมจักรยาน ในพื้นที่ จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบางแสน ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ภายใต้โครงการ "ชุมชนชายหาดบางแสน รวมพลัง Big Cleaning Day ร่วมกันสร้างชายหาดปราศจากพลาสติก" ซึ่งสนับสนุนโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรี เมืองแสนสุข กล่าวว่า เทศบาลพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ ด้วยปัจจัยหนุนด้านบริบทของพื้นที่ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มีจำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 2.7 ล้านคนต่อปี หรือ 7,458 คนต่อวัน และมีการใช้ขยะพลาสติกเฉลี่ย 8 ชิ้นต่อคนต่อวัน

"ในพื้นที่ชายหาดบางแสน เทศบาลได้รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านค้า เลิกใช้ภาชนะ โฟมใส่อาหารมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ปัจจุบันไม่มีร้านที่ใช้ภาชนะโฟม เชื่อว่า การรณรงค์ในครั้งนี้ จะช่วยทำให้ปริมาณขยะของเทศบาลลดลงได้ เมื่อทุกฝ่ายร่วมกัน ซึ่งทางเทศบาลฯ ก็พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่ต้นแบบกระตุ้นให้ทุกคนที่เข้ามาเที่ยวได้เกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญกับปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม" นายกิตติไชย กล่าว

สืบเนื่องจากปัญหาขยะพลาสติก ที่ส่งผล กระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกลดการใช้พลาสติก ภายใต้คำขวัญ "มหาวิทยาลัยปลอดพลาสติก รู้คิด รู้ใช้ ไม่เป็นภาระ อย่างยั่งยืน" หรือ "SPUC PLASTIC SET ZERO" โดยมีกิจกรรม "SPUC MARKET NONE PLASATIC" สร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

อาทิ ร้านค้าในมหาวิทยาลัยจะไม่มีการให้บริการถุงพลาสติก หากต้องการใช้จะมีค่าใช้จ่าย 3 บาทต่อชิ้น เพื่อนำเงินไปจัดการคัดแยกขยะ ตลอดจนมี "ดาวเดือนมหาวิทยาลัย" ร่วมรณรงค์สร้างเทรนด์การใช้ถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัว รวมทั้งมีจุดรับบริจาคถุงผ้าเพื่อนำมาใช้หมุนเวียนภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย และโครงการ "ชุมชนชายหาดบางแสน รวมพลัง Big Cleaning Day ร่วมกันสร้างชายหาดปราศจากพลาสติก" ของ ม.ศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี) ก็เป็นโครงการต่อเนื่อง ด้วยเห็นว่าปัจจุบันขยะพลาสติกในทะเลและชายหาดกำลังเป็นปัญหาสำคัญ

นายเจตน์สฤษฎิ์ โชติภูมินันท์ นักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหาร ธุรกิจ ปี 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี) กล่าวว่า กิจกรรมได้รับการตอบรับที่ดีมาก จากการใช้สื่อโซเซียลมีเดียประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ที่สนใจร่วมกันทำความดี ตลอดจนได้เห็นความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนและผู้ประกอบการ ที่ต้องการเห็นชายหาดบางแสน เป็นต้นแบบของแหล่ง ท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นชายหาดต้นแบบที่ปลอดถุงพลาสติกและ ขยะพลาสติก

ขณะที่ นายจำลอง ศรีอ่อน พนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดชลบุรี ที่เดินทางมากับเพื่อนๆ และเด็กๆ ประมาณ 10 กว่าคน เพื่อร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาเก็บขยะชายหาด เล่าว่า การทำความสะอาด แหล่งท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านเป็นเรื่องที่ดี เป็นตัวอย่างที่ผู้มาเยือนเห็นแล้วจะได้ทำตาม และอยากเห็นหาดบางแสนสะอาดตลอดไป เช่นเดียวกับ นางสกุลรัตน์ ศรีฟ้า แม่ค้าขายอาหารชายหาดบางแสน เล่าว่า ทุกร้านค้าพร้อมให้ความร่วมมือลดใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารโดยใช้วัสดุธรรมชาติทดแทน โดยที่ผ่านมาเริ่มมีลูกค้าเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง