คอลัมน์: มุมนี้มีนัด: ยุทธการต้านมะเร็ง

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 00:00:43 น.

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ เชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภาคประชาชน "ยุทธการต้านมะเร็ง" ในงานประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และการแพทย์โดยเฉพาะด้านมะเร็งวิทยา ระหว่าง วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง