ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์

ข่าวทั่วไป 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการด้านการแพทย์ในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 3 สาขา ได้แก่ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จักษุวิทยา และเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว โดยในปีนี้มีเพิ่มอีก 1 สาขาความร่วมมือ คือ ทันตกรรม ซึ่งรวมนักวิชาการนานาชาติ นักวิชาการไทยทั้งภาครัฐและเอกชน บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข รวมกว่า 300 คน จาก 10 ประเทศอาเซียน และองค์กรภาคี เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

"การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์ ของกลุ่มเครือข่ายวิชาการการแพทย์ในประชาคม อาเซียน ถือว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ รอบด้าน พร้อมรับมือต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมี แนวโน้มของผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ กรมการแพทย์จึงได้ให้ความสนใจในปัญหาเรื่องการดูแลสุขภาพ, สังคมผู้สูงอายุ, ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากเทคโนโลยี, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, ความแตกต่างของช่วงอายุ หรือปัญหาอื่นๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้เรามีการปรับการบริการทางการแพทย์ ให้พร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในประเทศไทย และ ในอาเซียน" อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าว

นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจที่สำคัญในการบริการด้านการแพทย์ ทั้งการถ่ายทอดความรู้ และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนนักวิชาการ นักพัฒนางานวิจัย วิทยาการทางการแพทย์ ให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ