ชูแปลงนำร่องปลูกข้าวนุ่มพิษณุโลก พันธุ์ใหม่'กข79'ส่งเจาะตลาดตปท.

ข่าวทั่วไป 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรม การข้าวเปิดเผยว่า ในฐานะประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวสำคัญของโลกต้อง เข้าใจพฤติกรรม รสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคในตลาดข้าวโลก รวมไปถึงกลุ่มผู้บริโภคข้าวประเภทพื้นนุ่มที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค โดยเฉพาะตลาดจีน ฮ่องกงและตลาดอาเซียน รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมในประเทศต่างๆ เนื่องจากเป็นข้าวที่นุ่ม ราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิ และคาดว่าในอนาคตมีแนวโน้ม ความต้องการข้าวนุ่มเพิ่มขึ้น รวมไปถึงกลุ่มผู้บริโภค ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพ ซื้อและตลาดมีโอกาสขยายตัวได้สูง

ขณะนี้พันธุ์ข้าวนุ่มที่ได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดใช้แข่งขันในตลาด ต่างประเทศคือ พันธุ์ข้าว กข79 ซึ่งกรมการข้าวรับรองพันธุ์เมื่อต้นปี 2562 และจากการประเมินโดยผู้ประกอบการค้าข้าวและ ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ข้าวเห็นว่า เป็นพันธุ์ที่ตรงความต้องการตลาด ปลูกได้ตลอดปี ให้ผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ คุณภาพการสีดีมาก

ด้านน.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวเสริมว่า กรมจัดทำโครงการนำร่องส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร (กข79) ปี 2562 เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มให้สอดคล้องความต้องการของตลาด เป็นการทดลองตลาดข้าวนุ่ม เพื่อเพิ่มโอกาสและความสามารถแข่งขันข้าวพื้นนุ่มในตลาดต่างประเทศ โดยโครงการนำร่องผลิตข้าวพันธุ์ กข79 มีพื้นที่เป้าหมาย 10,115 ไร่ ขณะนี้มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 9,074.6 ไร่ เกษตรกร 416 ราย ครอบคลุม 7 จังหวัด 18 อำเภอ 33 ตำบล

นายสมพงษ์ อ้นชาวนา ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้างบางกระน้อย ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก กล่าวว่า กลุ่ม นาแปลงใหญ่บ้างบางกระน้อย เป็น 1 ในกลุ่มนำร่องผลิตข้าว กข79 ซึ่งเริ่มดำเนินการปีนี้เป็นปีแรก เนื่องจากพอรัฐสนับสนุนข้าวพันธุ์ กข79 เป็นข้าวพื้นนุ่มพันธุ์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม จึงเห็นว่าน่าเป็นโอกาสเพิ่มช่องทางตลาดให้สมาชิกกลุ่มได้ โดยขณะนี้ปลูกข้าวพันธุ์ กข79 เป็นแปลงสาธิต 14 ไร่ เป็นตัวอย่างให้สมาชิกแปลงใหญ่ ตั้งเป้า ว่าฤดูหน้าจะส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์ กข79 เพิ่มขึ้นประมาณ 70-80% ของพื้นที่

สำหรับวิธีปลูกข้าว กข79 จะใช้เครื่องหย่อนกล้า ช่วยลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ลงได้มาก จากเดิมทำนาหว่านใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ใช้เครื่องหย่อนกล้าใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูก 1 เดือน พบว่าข้าวเจริญเติบโตแตกกอดีมาก ไม่ต้องใส่ปุ๋ยบำรุง เพราะดินอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างดี ทั้งนี้ จะติดตามผลแปลงสาธิตนี้ เก็บข้อมูลประกอบการตัดสินใจของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ