ดัน'ทางคู่'สายใหม่ รฟท.รองรับโครงการอีอีซี

ข่าวเศรษฐกิจ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ร.ฟ.ท.ได้เตรียมความพร้อมเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางสายใหม่ ช่วงชุมทางศรีราชา - ระยอง และมาบตาพุด - ระยอง - จันทบุรี - ตราด - คลองใหญ่ ก่อนหน้านี้ การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อศึกษาความเหมาะสม ของโครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ดังกล่าวแล้ว และได้จัดแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมจากประชาชนตามแนวเส้นทางที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจการเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โครงการเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน ก่อนนำเสนอร่างผลสรุปการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจการเงิน ผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และผลการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน

ทั้งนี้โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางศรีราชา-ระยอง และมาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรีตราด-คลองใหญ่ เป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่ จะมีเส้นทางตัดผ่าน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

นายวรวุฒิกล่าวต่อว่า ภายหลังจากการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนแล้ว การรถไฟฯ จะนำข้อมูลที่ได้นำมาสรุปและรวบรวมเสนอคณะ กรรมการการรถไฟฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการสำรวจและออกแบบรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ คาดว่า จะใช้เวลาออกแบบราว 1 ปี หลังจากนั้นจะเริ่ม ขั้นตอนประมูลหาผู้รับเหมา คาดว่าจะประมูลได้ช่วงกลางปี 2564 และจะสามารถเร่งรัดเริ่มงานก่อสร้างในช่วงปลายปีเดียวกัน โดยจะใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 4 ปี สามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงปี 2568 -2569

ทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จจะเพิ่ม ความสะดวกสบายให้กับประชาชน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบในภาคตะวันออก พร้อมทั้ง สอดรับกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และ โลจิสติกส์ของอาเซียนในอนาคตต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว