อุดรธานีจัดใหญ่ดันหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยว

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 00:00:20 น.

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าในระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2562 ห้างเซ็ลทรัล อุดรธานี ชั้น 4 จ.อุดรธานี โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีงานนิทรรศการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยว เชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 1.หมู่บ้านศรีชมชื่น หมู่ 3 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ 2.หมู่บ้านนาสมนึก หมู่ 6 ต.นายูง อ.นายูง 3.หมู่บ้านโคกก่อง หมู่ 11 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ 4.หมู่บ้านหนองสองห้อง หมู่ 16 ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง และ 5.หมู่บ้านหนองบัวเงิน หมู่ 3 ต.หนองไผ่ อ.เมือง ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและเข้าไปเยี่ยมชมพร้อมซื้อผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวต่างๆ ของหมู่บ้าน สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน

โดยการจัดงานในครั้งนี้เราแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ นำมาจัดนิทรรศการให้เห็นที่ในเมือง สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาลงพื้นที่ ซึ่งจะได้สัมผัสวิถีชีวิต ของคนในชุมชน มีการสาธิตการทำสินค้าโอท็อป นอกจากนั้นยังมีการขายสินค้า OTOP ของกินของใช้ต่างๆ มากมาย 40 บูธ มีการแสดงประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจของแต่ละหมู่บ้านที่หาดูยาก นอกจากนั้นยังมีการแสดงของนักร้องที่มีชื่อเสียงภายในงานด้วย ส่วนที่ 2 จะจัดในพื้นที่ของทั้ง 5 ชุมชน โดยนำเอานักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ หรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆ ที่สนใจลงพื้นที่ไปสัมผัสชีวิตจริงกินนอนกับพี่น้อง ในชุมชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง