คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: กรุงเก่าติวเข้มกำนัน-ผญบ.บริการปชช.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 00:00:13 น.

นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1-2 ที่ห้องประชุมอำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวอรัญญา นกอินทรี ปลัดอำเภอ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นตัวแทนของสำนักทะเบียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา ในการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และให้ความรู้ด้านงานทะเบียนฯกับประชาชนในพื้นที่ จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการ และการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ด้านงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง