คอลัมน์ข่าวภูมิภาค: เพชรบูรณ์เปิดโครงการเข้าใจรู้จักรักท้องถิ่น

ข่าวทั่วไป 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ว่าที่ร้อยตรีชัชวาล รักหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเข้าใจ รู้จัก รักท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยมี นางสายชล สุนทร รองปลัด อบจ.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นผู้กล่าวรายงาน ตลอดจนวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.เพชรบูรณ์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ที่บริเวณเขาค้อรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความก้าวหน้า โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก และเยาวชนที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ภารกิจของ อบจ.เพชรบูรณ์ อย่างถูกต้อง

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ